(Finnmark Dagblad)

Alta vil innskrenke hjemmedrikkinga og heller ha folk ut på restaurantene tidligere på kvelden. I håp om å få dette til, vil de korte ned på skjenketiden fredag og lørdag slik at gjestene kun får vann i glassene etter klokka 0200. I dag er det lov å skjenke alkohol til 0300 disse dagene.

– Flere av de store byene har valgt å innskrenke skjenketiden slik at det er slutt klokka to fredag og lørdag. Nå har vi sendt et liknende forslag ut på høring også i Alta. Vi har hatt møter med politiet og med en del skjenkesteder, og de foreløpige tilbakemeldingene er positive, forteller helse- og sosialsjef Aina Olsen i Alta.

Forslaget som nå er ute går ut på at butikkene ikke kan begynne ølsalget før klokka 1000, men de skal kunne selge like lenge om kvelden som tilfellet er i dag. Skjenkestedene kan heller ikke skjenke den første pilsen eller det første vinglasset før klokka 1000. Sterkere varer må de vente til klokka 1300 med å ha i glassene.

Det som kanskje vil vekke størst diskusjon, er stengetiden fredag og lørdag kveld. I dag er det lov å skjenke til klokka 0300, men nå vil helse- og sosialsektoren at skjenkinga skal opphøre en time tidligere.

Endringene skal i utgangspunktet vare denne skjenkeperioden, med andre ord fire år framover, men Olsen sier kommunen vil åpne for en evaluering etter for eksempel to år for å se hvordan det har gått.

– Målet er å få folk ut tidligere og hjem tidligere. Foreløpige tall fra 2007 viser at folk i Alta kjøpte 746.000 liter alkohol utenom skjenkestedene, mens skjenkingen kun utgjorde 133.000 liter, og målet for kommunen er å få dreid dette en større del av alkoholkonsumet foregår under kontrollerte former ute på skjenkestedene, forklarer Aina Olsen.

Forslaget er sendt ut på hurtighøring, blant annet til restaurantbransjen, og de har frist til fredag med å gi tilbakemelding.