(Finnmark Dagblad)

Før het de Finnmarkslista. Nå skal Toril Bakken Kåven & co. fronte Nordkalottfolket.

– Vi har lenge fundert på hva vi skal hete, og er nå kjempeglad for å ha skiftet listenavn til Nordkalottfolket, sier Bakken Kåven. Hun er Finnmarkslistas representant på Sametinget.

– Det er to grunner til navnebyttet. Finnmarkslista kom i stand i siste liten før forrige valg, og vi valgte da et enkelt navn som en start, sier hun.

– For det andre bestemte vi oss for å stille liste til denne valgperioden, og da går valgkretsen over to fylker. Dette krever et annet navn, sier hun.

Om navnevalget sier Toril Bakken Kåven:

– Nordkalotten er et nydelig navn, og forteller noe om den felles historien vi har her i nord. Dette har vi alltid vært opptatt av – vi er flere folkegrupper som lever sammen på Nordkalotten, sier hun og fortsetter:

– Vi har mer felles historie og kultur enn det vi har med Sør-Norge. Det samiske, kvenske og norske er tett vevd sammen i nord.

Alle formalitetene for Nordkalottfolket er ikke klare.

– Vi stiller med liste til sametingsvalget, og regner med å ha listen klar på mandag, sier hun.