Gå til sidens hovedinnhold

- Sjøfly er ikke samisk sedvane

Artikkelen er over 6 år gammel

Tiltalt for ulovlig motorferdsel i utmark.

(Finnmark Dagblad)

Per Edvard Johnsen på Nedre Mollisjok er en lettet mann for tiden. Han ble nemlig frifunnet i Indre Finnmark tingrett for å ha kjørt ulovlig med traktor 23. juni 2013 fra Nedre Mollisjok til innsjøen Iešjávri – en strekning på cirka 16 kilometer.

Per Edvard Johnsen erkjente i retten å ha kjørt med traktor, og at hensikten var å fiske i Iešjávri, fisk som skulle brukes som råvarer for servering til sine overnattingsgjester på Nedre Mollisjok. Han mener at det har vært, og er, familiens tradisjon og samisk sedvane å fiske og hente ut fisk fra innsjøen.

Ble frifunnet

Tingretten frifant Per Edvard Johnsen, blant annet på grunn av at kjøringen var begrenset til ferdsel langs tradisjonelle ferdselsårer, særegne forhold for de veiløse bygder, og for å videreføre et sedvanebasert fiske i næringsøyemed.

– Det var en stor lettelse å bli frifunnet. Jeg hadde en god følelse i tingretten, men jeg var selvfølgelig spent på dommen, sier han til FD.

Han er spesielt lettet over at tingretten tok hensyn til familiens tradisjon og samisk sedvane.

– Det betyr mye for meg.

Sønnen dømt

Per Edvard Johnsens sønn, Simen Andre Varsi Johnsen, var tiltalt for å ha landet med sjøfly Iešjávri i Karasjok dagen etter den 23. juni 2013, uten å ha nødvendig løyve eller tillatelse til det.

Hensikten var at sønnen skulle komme med sjøflyet som de sammen eier, for å bringe forsyninger og drivstoff, og for å frakte tilbake den ferske fisken.

Da sønnen landet, hadde to oppsynsbetjenter kommet til stede. Kontrollen avdekket at ingen av de to hadde tillatelser til bruk av motorkjøretøy eller fly. Far og sønn mente at de også har rett til å lande på Iešjávri med sjøfly, da flytransport er nødvendig for å frakte ned fersk fisk med den kvalitet som kreves.

Sønnen Simen Andre Varsi Johnsen ble dømt til en betinget bot på 10.000 kroner, med en prøvetid på 2 år, selv om retten skriver at flygingen medfører lite terrengslitasje. Retten argumenterer med at å bruke fly er utover det som man karakterisere som samisk sedvane, og at sønnen måtte ha vært forberedt på at offentlige myndigheter hadde et annet syn på anvendelsen av samiske sedvaner.

Retten skriver også at med utgangspunkt i de tiltaltes tradisjonelle bruk av området, er det mulig at en eventuell søknad til Fylkesmannen om dispensasjon for å bruke fly ville blitt innvilget.

Kommentarer til denne saken