Sier ja til vindkraft i øst

KRAFT TIL FINNMARK: Vindturbiner, som disse i Kjøllefjord, er planlagt på Hamnefjell i Båtsfjord. Hvordan de påvirker reinflokkene er uklart, men byggherre Finnmark Kraft og reinbeitedistrikt 7 er likevel enige om å jobbe sammen. Reinnæringa får erstatning for vanskelighetene turbinene kan føre med seg. Foto: Leif Y. Wallenius

KRAFT TIL FINNMARK: Vindturbiner, som disse i Kjøllefjord, er planlagt på Hamnefjell i Båtsfjord. Hvordan de påvirker reinflokkene er uklart, men byggherre Finnmark Kraft og reinbeitedistrikt 7 er likevel enige om å jobbe sammen. Reinnæringa får erstatning for vanskelighetene turbinene kan føre med seg. Foto: Leif Y. Wallenius Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Nøyaktig hvor mye reinnæringa får erstatning for tapt beiteland, er hemmelig.

DEL

(Finnmark Dagblad) Vindturbinene Finnmark Kraft vil reise på Hamnefjell i Båtsfjord, skal stå i 20 år. Reinbeitedistrikt 7 har dyrene sine i samme område. Nå er de to næringene enige om erstatningsbeløp.

– Det er ikke snakk om noe engangsbeløp, sier direktøren for kraftselskapet, John Masvik, til Finnmarken. Pengene skal betales over tid. Hvor store summene er, vil han ikke si.

– Vi har respekt for hverandres næring. Samarbeidet med reindrifta har vært godt, konstaterer han ovenfor Finnmarken.

Det skriver Finnmarken.

Profesjonelle

– For Reinbeitedistrikt 7 vil samarbeidet gå over lang tid. Det har derfor vært viktig å sikre at framtidige generasjoner ivaretas, sier distriktsleder Magne Andersen.

Hvordan turbinene påvirker reinflokkene, er det usikkerhet rundt. Masvik sier det trengs mer forskning på området.

– En lang studie på vindparken i Kjøllefjord ble publisert i fjor. Den sier konsekvensene på akkurat det stedet er akseptable, forteller han.

Ledelsen i Finnmark Kraft er optimistiske i forhold til selve byggingen. Selskapet vil ta hensyn til distriktets innspill.

Partene signerte tirsdag 2. april samarbeidsavtalen. Sammen skal de jobbe for å etablere et vindkraftverk på Hamnefjell. Masvik kaller avtalen «en viktig milepæl»

– Vi vil framheve reinbeitedistrikt 7. De er profesjonelle næringsaktører som ivaretar reindriftens interesser på en god måte, legger han til.

Norges vassdrags- og energidirektorat ga Finnmark Kraft AS konsesjon til å bygge og drive Hamnefjellet vindkraftverk med installert effekt på inntil 120 MW.

Produksjonen vil tilsvarer det årlige strømforbruket til rundt 20.000 husstander.

Finnmark Kraft overtok prosjektet fra Statoil sommeren 2011.

Med overtakelsen fulgte det en avtale med Reinbeitedistrikt 7. Partene var enige om å revidere den.

Artikkeltags