[Avisa Nordland.]: Fredag var et nytt AW101 redningshelikopter på vei fra Leonardo Helicopters-fabrikken i Yeovil, England, melder Teknisk Ukeblad.

Dette er det første siden helikoptervelten på Sola i fjor høst, og ankomsten er blitt noe utsatt i påvente av havarikommisjonens arbeid.

Det er planlagt totalt tre nye helikoptre til Norge i løpet av de neste par månedene. Disse skal brukes til den operative testingen og evaluering som ble avbrutt som følge av ulykken i november.

Norges første AW101-redningshelikopter hadde kun vært på 330-skvadronens hovedbase på Sola i én uke da det veltet. De to pilotene slapp uskadd fra hendelsen, men helikopteret fikk omfattende materielle skader.

Havarikommisjonen opplyste 3. januar at den var ferdig med de fysiske undersøkelsene av helikopteret, uten å ha avdekket noen kritiske feil ved maskinen.

Etter den opprinnelige innfasningsplanen skulle både Sola og Ørland blitt operative med AW101 i 2018. Så skulle Banak, Bodø, Rygge og Florø følge. Nøyaktig hvor stor forsinkelsen blir som følge av ulykken, er ikke klart.

Forsvaret har bestilt totalt 16 AW101-helikoptre. Fra 2018 til 2021 skal de gradvis erstatte de over 30 år gamle Sea King-redningshelikoptrene, skriver NTB.

Selv om det er snakk om å fase ut Sea King for operasjoner for redningstjenesten i 2020, vil noen helikoptre trolig beholdes i operativ stand ytterligere en periode, ifølge tu.no.