(Finnmark Dagblad)

Et Widerøe-fly av typen Dash 8-100 med 39 seter ble satt på bakken i Hasvik etter at propellen traff en måse.

– Fuglen traff propellen på vei inn for landing i Hasvik. Det er noe som skjer spesielt på denne tiden av året, sier Infomasjonssjef Silje Brandvoll.

Krasjet forårsaket en 10 centimeter sprekk i et propellblad. Nytt propellblad er fløyet inn til Hasvik, og en tekniker er nå i gang med å skifte ut bladet. Flyet blir stående til en teknikeren er ferdig.

– Passasjerene som skulle videre med flyet er nå fløyet til Alta eller Tromsø med en annen maskin. De er litt forsinket. Da blir det første Widerøe videre for dem, Infomasjonssjef Silje Brandvoll.

Widerøe får ca. 40 "Bird Strikes" i løpet av et år, og i slike tilfeller det tas rutinemessige undersøkelser.

– Det er skrekkelig kjedelig når det skjer, for vi blir stående på bakken, men det er sikkerheten som kommer først.