(Finnmark Dagblad)

Ledervalget under landsmøtet til Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), som ble arrangert i Alta i helgen, var spådd å bli en jevn thriller. Og det ble det virkelig. To valgomganger måtte til for å skille kandidatene Nils Henrik Sara fra Kautokeino og Ellinor Guttorm Utsi fra Tana.

Men tilslutt var det Sara som trakk det lengste strået. Han oppnådde 42 stemmer, mot Utsis 40. Én av stemmene var blank.

Dermed sikret Sara at ledervervet forblir i Kautokeino, etter at sambygding Aslak J. Eira trekker seg etter åtte år i lederposisjonen.

Samme politikk

- Siden det var så jevnt var det en lettelse å endelig få det avgjort. Hadde det blitt likt hadde vi fått et dilemma, men jeg følte meg rolig under avstemmingen, sier Sara.

Selv om landsmøtet var delt i synet på lederkandidatene, tror ikke Sara det er en splittet reindriftsnæringen han nå skal lede.

- Landsmøtet var delt i synet på lederen, men ikke på politikken vi skal føre. Den ble enstemmig valgt. Og om det hadde blitt Utsi som vant, og ikke meg, hadde heller ikke det forandret på noe. Både jeg og henne har ganske lik politikk, sier han.

Ikke bitter

Ellinor Guttorm Utsi er ikke bitter over å ha tapt så marginalt, men hun forteller at dette var siste gangen hun stilte som lederkandidat. Også for to år siden var hun aktuell.

- Valget var et verdivalg og mitt politiske standpunkt var det tydeligvis ikke flertall for. Jeg ønsket å fremme kvinner og de unges innsats i næringen. Det oppnår vi kanskje etter hvert, men trolig ikke i like stor grad som med meg som leder, sier Utsi.

Fersk på landsnivå

Nils Henrik Sara har ikke organisasjonserfaring fra landsnivå, i motsetning til Utsi som har sittet i styret, men han har tidligere fungert som Kautokeinos lokallagsleder.

- Det første jeg må gjøre nå er å sette meg inn i sakspapirer. Men først skal jeg med fly til Oslo for å representere NRL sørpå, sier han.

Fra talerstolen takket han for støtten og pekte på reindriftsnæringens mange oppgaver som venter.

- Det er mange viktige saker, og vi må være opptatt av å finne gode løsninger, sa han.

Tidligere har han pekt på areal- og rovviltproblematikken som særlig viktige for næringen.

Utsi fortsetter i styret

Med seg i styret får han Inga Even Danielsen fra Brekkebygd, Sven-Are Kappfjell fra Trofors, Ole Mathis Eira fra Kautokeino, John Henrik M. Eira fra Karasjok, Per Mathis Oskal fra Sørreisa, Berit Ellen Jåma fra Limingen og ungdomsutvalgets Ellinor Jåma, også hun fra Limingen.

I tillegg fortsetter Ellinor Guttorm Utsi som styremedlem.