Sammen mot Røkke

PARTISTØTTE: Ordfører Stine Akselsen får politisk drahjelp i eget part . Her ved Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talskvinne Lillian Hansen (venstre). Men partifelle og fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen står på sitt om at Røkke overholder sine forpliktelser i Kjøllefjord.

PARTISTØTTE: Ordfører Stine Akselsen får politisk drahjelp i eget part . Her ved Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talskvinne Lillian Hansen (venstre). Men partifelle og fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen står på sitt om at Røkke overholder sine forpliktelser i Kjøllefjord. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Røkke-konsernet har evaluert leverings- og foredlingsplikt i Finnmark. Ap-topper møttes i forkant.

DEL

KAMPANJE: iFinnmark+ i ut året for kun 10,-

Bare timer før Aker Seafoods og Norway Seafood-toppene legger fram konklusjonen etter sju måneders evaluering av virksomheten i Finnmark, møttes ordfører Stine Akselsen i Kjøllefjord (Ap) og Lillian Hansen som er Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talskvinne på Stortinget for å drøfte Arbeiderpartiets holdning i forhold til Røkke-konsernets praktisering av leveringsplikten og foredlingsplikten.Det skriver Finnmarken.

Til stede på møtet var også fylkestingsrepresentant Roger Hansen, varaordfører Bjørn Pedersen og rådmann Harald Larssen.

Leveringsplikt

Det dystre bakteppet er at Aker Seafoods slipper å levere torsk til Kjøllefjord for å opprettholde sysselsettingen på Aker Kjøllefjord, til tross for at det er 2,3 trålkonsesjoner knyttet til bedriften.

Sine Akselsen har tidligere gått knallhardt ut mot sin egen regjering etter at Fiskeridepartementet i forrige måned konkluderte med at Aker verken bryter leveringsplikten eller foredlingsplikten selv om mengden torsk som blir levert til hjørnesteinsbedriften gradvis har skrumpet inn.

Ser ikke poenget

Tilsynelatende kan Aker håndtere sine forpliktelser i Finnmark nærmest som man vil - med departementets «velsignelse». Departementet legger nemlig grunn Akers egen arbeidsplan for virksomheten i Finnmark. Planen ble lagt fram i 2007, og får dramatiske følger for Kjøllefjord. Årsaken er at departementet mener Akers forpliktelser er oppfylt bare aktiviteten holdes på samme nivå som den gang. I prinsippet uten at det leveres en eneste torsk fordi departementet har akseptert Akers argumentasjon om at de i 2009 og 2010 benyttet kongekrabbe og hyse for å holde produksjonen i gang.

Stine Akselsen lurer på hva som er poenget med en torsketrålkonsesjon når man ikke behøver å levere torsk.

Lillian Hansen slår fast overfor Finnmarken at det er helt uaktuelt for Arbeiderpartiet å tillate at Røkke skjærer unna det samfunnsansvaret konsernet har både overfor Kjøllefjord og andre kystsamfunn.

– Konsernet fikk en eksklusiv rett til store verdier i Finnmark i bytte mot en plikt til lande og produsere fisken i Finnmark. Dette er en viktig sak og et viktig prinsipp både for Finnmark og resten av landsdelen. Jeg er derfor helt enig med ordføreren i at hjørnesteinsbedriften i Kjøllefjord ikke skal være nødt til å basere seg på kongekrabbe og sei, sier Hansen.

Bryter ikke forpliktelser

Hun er dermed uenig med Fiskeridepartementet som styres av Lisbeth Berg Hansen. Hun snakket med ordfører Akselsen i en pause under møtet i Kjøllefjord. Ifølge ordføreren konkluderte fiskeriministeren i løpet av samtalen med at Aker ikke bryter med sine forpliktelser.

– Da blir det jo ikke så lett, slår Akselsen fast.

Hun regner ikke med å få noe klart svar på møtet i Båtsfjord onsdag om hvilke planer konsernledelsen i Aker har for Kjøllefjord.

– Det kommer antakelig noen stygge tall for landanleggene, og så trekkes den endelige konklusjonen i løpet av sommeren.

Artikkeltags