– Jeg er skuffet over den innstillingen som de viser. Det er det man kan kalle strukturell rasisme. De vil ikke ta et oppgjør med fornorskningspolitikken, fastslår Vibeke Larsen.

Uttalelsen fra Larsen kommer etter at NRK Sapmi skriver at «hemmelig dokument» avslører at regjeringen har en strategi for å unngå å opprette en sanningskommisjon.

NRK-avsløring

Bakgrunnen er at ønsket som en gransknings- eller sannhetskommisjon er foreslått en rekke ganger, blant annet av Sametinget og av SV. Regjeringen var derfor ute i media i desember og uttalte at de var i tvil om hvorvidt staten bør opprette en kommisjon. Nå viser det seg ettertid at det på departementsnivå allerede i juni ble, i et internt notat, advart mot at en slik kommisjon vil kunne få konsekvenser.

«Dersom staten i samarbeid med Sametinget setter ned en kommisjon som dokumenterer fornorskningens konsekvenser, vil dette føre til forventninger om tiltak.», heter det i notatet, skriver NRK Sapmi.

Sametingsrepresentant Henrik Olsen (NSR) sier til statskanalen at dette viser at et finnes strategier innad i regjeringen for unngå granskning av fornorskningen.

Ansvarlig minister i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Jan Tore Sanner, har ikke ville kommentere saken overfor NRK.

Krever sannhets- og forsoningskommisjon

Keskitalo var sametingspresident da Sametinget tok initiativ til en sannhets- og forsoningskommisjon i 2015. Hun viser til at hvor enn hun reiser hører hun om hjerteskjærende skjebner som preger hele samfunnet til samene, og at det er vanskelig å bevise noe. Derfor er det behov for en sannhetskommisjon.

Nå gir hun klar beskjed til Stortinget om å ta fornorskningen på alvor.

– Staten har, gjennom de store norske partiene, enda mulighet til å vise at de ikke bagatelliserer fornorskningen. Det er ikke for sent å sette ned en sannhets- og forsoningskommisjon, og er det ikke mulig i denne stortingsperioden lar det seg gjøre å nedsette den i neste periode, sier Aili Keskitalo.

Søker ikke erstatning

Leder for Norske Kveners Forbund Hilja Huru avviser at kvener jakter erstatning. I en pressemelding skriver hun at sannhetskommisjonen ikke skal på plass for å gi kvener belegg for å fronte særkrav slik staten frykter.

– Den skal på plass for at sannheten om to generasjoner med kvener og samer, og det de ble utsatt for, skal gi oss kunnskap som kan bøte på skadene dette har rammet dagens generasjon, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under.)

 

Motviljen rammer kvenene

Notatet bekrefter en manglende forståelse hos myndighetene for konsekvensene av fornorskningen av kvenene og den personlige belastningen som dette utgjorde for mange kvener, ifølge Huru.

– Videre understreker dette den sterke motviljen vi finner hos myndighetene mot å iverksette tiltak for kvenene og som bl.a. rammer det kvenske folkets mulighet til å ivareta vårt språk og vår kultur og videreføringen av dette til neste generasjon.

– Dette ser vi i alt fra at kvenske barn i mange kommuner ikke tilbys kvenskopplæring i skolen i det hele tatt, til en manglende vilje til å få på plass tilfredsstillende kringkasting på kvensk gjennom statskanalen NRK, sier hun.

Krevet «tyvegodset» tilbake

Sametingspresident Vibeke Larsen på sin side legger ikke skjul på at det er behov for tiltak for å ivareta det samiske språket.

– Ja, det vil bli krav: Er det rettferdig at norske barn har rett på barnehagetilbud på sitt språk mens samiske barn ikke har den rettigheten? Alt dette vil koste, sier hun.

Larsen drar parallell hvordan det ville sett ut dersom en tyv ikke ville gi tilbake det som var stjålet: En rettsak ville aldri godtatt det, og sagt at partene likevel skal være venner.

Det framkommer også i det interne notatet at det ville være bedre om Sametinget selv nedsetter en kommisjon uten at staten blander seg inn.

Det er igjen vil være problematisk fordi staten da ikke deltar i forsoningen, ifølge Larsen.