(Finnmark Dagblad)

– Dette er ingen avtale med konkret innhold, men en avtale om hvordan vi skal jobbe sammen, sier direktør Øystein Rushfeldt hos gruveselskapet Nussir ASA til Finnmark Dagblad.

I januar i år kjøpte gruveselskapet rettighetene til muting for områdene på Ulveryggen i Kvalsund. Samtidig var selger Metallica Mining i en uløst konflikt med Reinbeitedistrikt 22, som har gått mot mineralutvinning i dette området.

– Konstruktive løsninger

Nussir-direktøren har likevel hele tiden vært klar på at han ville løse saken på en helt annen måte, og uttalte i februar at han ville studere reindriftas innspill, samt satse på dialog med næringsutøverne. Blant annet pekte han på at kobbermalmen skal utvinnes under jorda, og ikke på overflaten, slik Metallica Mining hadde varslet.

Etter at intensjonsavtalen er inngått, omtaler Sametinget selv det som har skjedd på et møte i Kirkenes onsdagsettermiddag, som historisk.

– Denne avtalen signaliserer at Nussir og Sametinget tar hverandre på fullt alvor. Avtalen er et handlekraftig uttrykk for at både Sametinget og Nussir søker konstruktive løsninger til fordel for alle parter. Med dette skaper vi nødvendig forutsigbarhet både for samiske samfunn og for Nussir som mineralselskap, sier sametingspresidenten på Sametingets egne nettsider.

Reinbeiteleder forundret

Leder Nils M. Utsi i Reinbeitedistrikt 22 Fiettar, sier at status for reindriftas innsigelser til gruvedrift er uendret, og legger til at han også er forundret over avtalen som nå er undertegnet.

– Det er greit nok at avtalen ikke har et konkret innhold og at Nussir skal informere det samiske miljøet, men her generaliserer man noe som gjelder en gruppe private aktører, og her kan ikke Sametinget gripe inn, sier Utsi til Finnmark Dagblad.

– Vi har minst like stort behov for god dialog med reinbeitedistriktene, som med Sametinget. For det vi ønsker er at det vi har sagt skal være på skrift slik at alle parter er trygge på at det vi sier ikke bare er snakk, påpeker likevel Nussir-direktør Rushfeldt, som også håper å dra i land en lignende avtale med Reinbeitedistriktet.

Les mer om den inngåtte avtalen og reaksjoner i vår papir- eller E-avis torsdag.