(Finnmark Dagblad)

Over alt i Alta møtes du av store skilt, flagg, vimpler og bannere. Det er særlig synlig på bygninger, gater og plasser på Alta sentrum. På fortau og i gågata står skiltene tett. De aller fleste fasadene er dekket av skilt, og på takene vaier flagg og vimpler. Nå vil Alta kommune rydde opp i kaoset.

– Målet er å få et ryddigere og mer helhetlig inntrykk, sier kommunearkitekt Linda Nielsen.

Størrelse og utseende begrenses

I de nye vedtektene foreslås det en rekke begrensninger både i forhold til størrelse, utforming og antall. De populære lyskassene, som finnes på de fleste bygningene på Alta sentrum, vil ikke bli tillatt. Fasadeskilt skal istedenfor utformes som utskårne eller malte bokstaver. Belysning skal komme utenfra, og det blir ikke tillatt med blinkende lys eller neonlys.

– Lyskasseskiltene er veldig skjemmende. De blir ofte veldig store, og på mange av bygningene som har slike skilt hele veien rundt, så deler de bygningene nærmest i to, mener Linda Nielsen.

Heller ikke skilt på møne, takflater og gesimser, vil bli godkjent etter de nye vedtektene. Det blir også krav til plassering på veggfasadene, til uthengsskilt, markiser og antall løsfotskilt utenfor bygningene.

Politikerne enige

Mandag drøftet Planutvalget i kommunen forslaget til vedtekter, og politikerne er langt på vei enig i administrasjonens utkast til vedtekter. Det ble ikke fattet vedtak i dette møtet, men alle partiene i utvalget var positive til å vedta slike vedtekter. Kun på enkelte punkter var det en viss uenighet.

– Etter min mening bør flagg kunne godkjennes, men det bør nok reguleres litt i forhold til i dag, mente Svein Kato Johansen fra Frp.

Gunn Heidi Andersen fra AP mente at det måtte åpnes for å kunne godta midlertidig skilting på stolper, slik for eksempel de omreisende sirkusene gjør, men at det må stilles krav til at det rydde opp etterpå.

– Vi må sikre praktiske løsninger, slik at vi unngår for mange dispensasjoner, mente hun.

Vedtak om nye skiltvedtekter for Alta, blir trolig gjort i Planutvalgets møte den 11. juni.