(Finnmarken)

Det er nå satt en ny frist til 25. januar, opplyser fiskeri- og kystminister Helga Pedersen til NTB. Det betyr at eksporten av sild og makrell kan fortsette som normalt fra alle anlegg langs kysten fram til denne datoen.

Andre utsettelse

Russiske veterinærmyndigheter varslet først at bare godkjente anlegg fikk eksportere sild og makrell til Russland fra 15. november i år. Dette slo ned som en bombe både i fangstleddet og fiskeindustrien. Kun sju anlegg var godkjente av russerne, og disse sju anleggene ville ikke ha kapasitet til å håndtere alle fangstene.

Anleggene ville heller ikke kunne dekke Russlands importbehov for sild og makrell. Russland er en av de største kjøperne av norsk vårgytende sild.

Etter en iherdig innsats fra norske myndigheters side, besluttet russerne først å utsette tidspunktet for innføringen av handelsrestriksjonene til 15. desember. Nå har de altså igjen utsatt tidspunktet til 25. januar neste år.

Nye kontroller

Fiskeriminister Helga Pedersen sier til NTB at dette var en viktig utsettelse, fordi eksporten er ganske stor på denne tiden av året.

- Det som har skjedd i det siste er at russiske inspektører har vært i Norge og kontrollert 15 nye anlegg. De trenger mer tid til å gjennomgå dette materialet, og har derfor valgt å vente med å iverksette handelsrestriksjonene, sier Pedersen.

Hun sier at industrien må være forberedt på at det blir restriksjoner fra 25. januar. Hun håper at de fleste av de 15 nye kontrollerte anleggene blir godkjent, men kjenner ikke til om det er planer om ytterligere inspeksjoner før 25. januar.

Fredag ettermiddag hadde Mattilsynet og de russiske veterinærmyndighetene et møte for å gjennomgå kontrollene som er utført de siste dagene, og de praktiske problemene ved situasjonen som har oppstått. (ANB-NTB)