(Finnmark Dagblad)

Helse Nord har gjennomført forhandlinger om spesialisert behandling av rusmiddelavhengige og vil inngå avtaler med fire private rusinstitusjoner om 66 døgnplasser. Av disse er 42 i landsdelen.

Ingen av dem i Finnmark. Det vil si at Finnmarkskollektivet ikke fikk fornyet avtale.

Opptatt av kvalitet

– Finnmarkskollektivet var blant de 11 som ble innkalt i anbudsrunden. Dessverre for dem fikk de ingen avtale, sier kommunikasjonsdirektør Kristian Fanghol i Helse Nord til Finnmark Dagblad.

– I anbudsrunden var vi opptatt av både pris og kvalitet, og der kvalitet veide tyngst. Det gjaldt blant annet utdanning hos personell, og hvor spesialisert utdanning personellet har, sier Fanghol.

– Årsaken til at Finnmarkskollektivet ikke fikk en avtale, var at de ikke kan tilby et godt nok faglig tilbud som vi mener tilfredsstiller en spesialisthelsetjeneste. Det er den enkle, eneste og ubehagelige årsaken, sier han.

Er forundret

Styreleder Svein Iversen i Finnmarkskollektivet er forundret over Helse Nords vedtak.

– Jeg har vært mye bortreist og opptatt i det siste, og har kun fått viderebrakt informasjon over telefon, sier han.

– Men det har vært tydelige føringer på at Staten skal ha avtaler med ideelle organisasjoner, noe som gjelder Finnmarkskollektivet når det gjelder slik behandling, og da forundrer det meg at Finnmarkskollektivet blir kuttet ut, sier han.

Kristian Fanghol svarer Iversen slik:

– Det at Finnmarkskollektivet er en ideell organisasjon, kan ikke gå på bekostning av kvalitet. Sånn er ikke verden innrettet i dag. Vi må ta hensyn til kvaliteten av tjenestene som tilbys brukerne, sier han.

Styret i Finnmarkskollektivet skal i neste uke ha et styremøte der nedleggelse skal være et tema.