(Finnmarken)

– Vi kan ikke tillate Norwegian Crystallites å rane ressursene i Pasvik.

Ordene tilhører Yngve Beddari, og de oppsummerer stemningen på Pasvik Folkehøyskole.

Torsdag gikk 58 av vel 60 elever og ansatte i demonstrasjonstog.

De kom med klare meldinger til myndighetene, som skal avgjøre søknaden fra Norwegian Crystallites AS om konsesjon for en kvartsgruve nær boligfelt, barnehage og områder som nyttes av folkehøyskolen.

«La ikke maskinene vinne, men naturen skinne». «Pasvik har ofret nok». «Urørt natur til neste generasjon», lød noen av parolene.

De etterlot ingen tvil om at gruvedriften er uønsket.

Elevrådet sto bak organiseringen av demonstrasjonen, med full støtte fra skolens ledelse.

Skolens ansatte utvalg har sagt enstemmig nei til konsesjon for gruvedrift, det samme har styret og elevrådet.

Forringer naturen

Pasvik Folkehøgskoles sterke markering kommer en knapp uke etter et folkemøte hvor bygdefolket ga uttrykk for bekymring og uro knyttet til planene om å ta ut 15.000 tonn kvartskonsentrat per år.

Kvartsen skal etter planene brytes i løpet av tre måneder per år over en periode på sju år.

– Den planlagte virksomheten vil forringe naturen på mange måter. I løpet av driftsperioden, sommer og høst, vil vi det bli kjørt 1000 ekstra lastebillaster på våre dårlige veier. Boligfelt og barnehage, 500 meter unna, vil bli føle ulempene, påpekte Beddari, som også så en betydelig fare for Pasvik Folkehøyskole.

Fare for skolen

– Vi har et merkeår i år. For første gang på lenge er alle skoleplassene belagt. Vi har markedsført Svanvik og Pasvik som en naturperle med stille og fredfulle omgivelser. Vi har jobbet hardt for å skape dette omdømmet, sa Beddari og uttrykte engstelse for at gruvedrift vil skade omdømmet, føre til færre elever og dermed mindre penger og kanskje til slutt tap av arbeidsplasser.

Pasvik Folkehøgskole driver også kurs på sommer og høst, som ifølge Beddari kan bli skadelidende.

Årets elever har bare tre skoleuker bak seg på Svanvik, men det påvirker ikke engasjementet.

– Vi har fått oppleve naturen her gjennom tre uker, og vi ønsker at andre skal få oppleve det samme som oss; Uberørt natur, sier elevrådets leder Bjørn Erik Ovesen til Finnmarken.

– Hva med dem som bor i bygda og ønsker seg jobb?

– Folk trenger jobb og penger er viktig, men å ødelegge naturen for alltid gjennom en kort driftsperiode er kortsiktig, svarer elevrådslederen.

Lite til lokalsamfunnet

Norwegian Crystallites AS vil få det tøft med å overbevise lokalsamfunnet, i hvert fall om man skal dømme ut fra budskapet på torsdagens demonstrasjon.

Gårsdagens markering var ment å vise skolens standpunkt.

En politiker fra Kirkenes hadde også lagt turen til Svanvik for å gi sin støtte.

Bjørnar Gjetmundsen, representant for Høyre i Sør-Varanger kommunestyre fant sin plass bakerst i demonstrasjonstoget.

– Jeg er her for å markere at det er på tide å sette foten ned. Dette prosjektet vil gi beskjedne ringvirkninger, men det vil forringe Svanvik og Pasvik. Vi har ikke råd til å gi bort mer av naturen i denne kommunen, sa han til Finnmarken.