(Finnmarken)

– Landsmøtet i Rødt er svært kritisk til, og vil på det sterkeste advare mot, den rovdriften på de begrensete naturressursene som gruveselskapene har satt i gang, og får støtte til av regjeringen, heter det i en av de 21 uttalelsene Rødt kom med etter årets landsmøte.

Ønsker mer selv

Rødt mener at den sittende regjeringen driver en politikk der det er om å gjøre å selge unna naturrikdommene nord i landet i rekordhastighet.

– Jeg er jo selv fra Kirkenes, og jeg føler at det har kommet inn et selskap som tar ut verdiene våre, sier Martinussen til Finnmarken.

Utviklingssjef Harald Martinsen i Sydvaranger Gruve har tidligere sagt til Finnmarken at han ikke tror folk ser hva gruva betyr for

Kirkenes. Bedriften jobber nå med å lage et samfunnsregnskap for å synliggjøre dette. Martinussen, på sin side, hadde ønsket seg flere lokale ringvirkninger av industrien i Finnmark generelt og helst at mer av ressursene til fylket ble foredlet lokalt.

Skattekammer i nord

Rødt skriver i sin uttalelse at «den såkalte nordområdesatsingen er i realiteten ikke annet enn tilrettelegging for olje- og gruveselskapers kolonisering av Finnmark. Utdelingen av leterettigheter etter mineraler på norsk jord ble attendoblet mellom 2010 og 2011.

Leterettigheter over enorme områder selges unna til utenlandske selskaper uten at det stilles krav om verken miljømessig sikker drift eller langsiktig samfunnsøkonomisk vinning for de lokalsamfunn der selskapene opererer».

– Jeg vet jo at for eksempel gruva i Kirkenes sier at de trenger å bruke kjemikaliet Magnafloc i produksjonen. Men det må gå an å drive gruvedrift og likevel ta vare på fjordsystemene våre og de nasjonale laksefjordene vi har, sier Martinussen.

Hun påpeker at Rødt er svært opptatt av å ha industri og arbeidsplasser i Finnmark.