Reinnæringen får ikke eiendomsrett

Finnmarkskommisjonen gir bruksrett, men ikke eiendomsrett i rapporten som ble lagt fram i dag.Kommisjonsleder Jon Gauslaa presenterer rapporten.

Finnmarkskommisjonen gir bruksrett, men ikke eiendomsrett i rapporten som ble lagt fram i dag.Kommisjonsleder Jon Gauslaa presenterer rapporten. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

FeFo eier nesten all grunn i Nesseby, slår Finnmarkskommisjonen fast.

DEL

(Finnmarken) Reindriftsutøverne i distrikt 6b krevde bruks- og eiendomsrett til hele Nesseby.

Finnmarkskommisjonen slår fast at reindrifta har bruksrett, men ikke eiendomsrett i rapporten som ble lagt fram i dag.

Kommisjonen har konkludert med at FeFo eier all grunn i området, med unntak av et lite område vest for Vesterelva.

Reindriftsutøverne har ervervet alminnelig bruksrett på den delen av grunnen som er beiteområde etter reindriftsloven.

Lokalbefolkningen i Nesseby har ervervet selvstendige kollektive rettigheter til blant annet beite, jakt, fangst og fiske.

FeFo kan derfor ikke disponere grunnen på en måte som fortrenger lokalbefolkningen fra tradisjonelle bruks- og høsteområder.

Finnmarken kommer tilbake med mer.

Artikkeltags