Gå til sidens hovedinnhold

Reineiere krever millioner for Alta-radar

Artikkelen er over 14 år gammel

Reinbeitedistrikt 23 a krever flere titalls millioner i erstatning for Avinors radarstasjon til rundt 30 millioner på Vardefjell i Alta. Distriktsformann Johan Mikkel Gaup vil ikke fortelle hva millionerstatningene skal dekke.

(Finnmark Dagblad)

Adm. direktør Brian McKeon i fra Raytheon Systems Ltd gliste fra øre til øre da han for vel en måned siden solgte radarutstyr for nesten 390 millioner til Avinor. Alta Lufthavn var en av flyplassene som skulle få radarutstyr, utstyr som også skulle dekke Hammerfest-området.

Nå kan hele utbyggingen i Alta stå i fare. Reindrifta har krevd flere titalls millioner for å gi sitt samtykke. Utbyggingen av radar i Alta og Sør-Varanger var samlet priset til mellom 50 og 60 millioner. Reineiernes erstatningskrav kan bli dyrere enn selve utbygginga.

FDs opplysninger tilsier at reinbeitedistrikt 23 a har krevd en engangskompensasjon på 10 millioner pluss en årlig kompensasjon på en million for å si ja til Avinors utbyggingsplaner. Lufthavnsjef Charles Kristiansen i Alta vil ikke ut med eksakte tall, men han bekrefter at det er snakk om «mange millioner» som engangskompensasjon samt et stort beløp i årlig kompensasjon.

Flere titalls millioner

– Med andre ord en erstatning på flere titalls millioner?

– Vi bruker ordet kompensasjon i stedet for erstatning, men sett over et lengre tidsperspektiv er det dekning for en slik beskrivelse, mener Kristiansen.

Best på miljø

– Vi så på Store Haldde og Seilandsjøkelen som bedre egnet fordi de ville gi bedre radardekning. Men siden Forsvaret allerede «hadde rotet det til» på Vardefjell ovafor Kviby i Alta, fant vi at dette stedet ga en tilfredsstillende radardekning. Dessuten var det miljømessig bedre siden det allerede lå et anlegg der og at det gikk kraftledning opp til toppen. Det har både fylkesmannen, sametinget og Alta kommune også vært enige i, sier lufthavnsjefen.

100 kvadratmeter

Kristiansen forteller at det er snakk om et bygg på 100 kvadratmeter ved siden av Forsvarets eksisterende anlegg. Materialer og utstyr skal flys opp med helikopter, og Avinor vil samarbeide med reindrifta for å unngå flyginger i de mest sårbare periodene. I testperioden skal det være månedlige inspeksjoner, men når alt er oppe og går skal anlegget fjernstyres fra Alta. Da er det snakk om fire inspeksjoner i året, inspeksjoner som er tenkt utført med helikopter, til fots og med snøscooter vinterstid.

Må legge ned?

Kristiansen vil ikke ut med eksakte tall siden de er inne i forhandlinger. Men han bekrefter at det er snakk om mange millioner, og at partene er «milevis unna enighet».

– Beitedistriktet har også luftet et alternativ som betyr full erstatning hvis de må legge ned reindrifta som følge av vår utbygging på 100 kvadratmeter, forteller Kristiansen.

Frist til 2008

– Luftfartstilsynet har gitt dere frist til 2008 med å få radaren på plass. Hvordan skal dere få det til?

– Vi må begynne byggingen senest våren 2007 og har sagt at vi kan få eksperter til å fastsette en fornuftig kompensasjon. Selv om jeg har erfaring fra byggingen i Sautso og Båtsfjord Lufthavn, så er ingen av oss eksperter på reindrift. Derfor kan det være greitt å trekke inn erfarne skjønnsfolk. Dessuten har vi kommet til enighet med reineierne i Sør-Varanger slik at denne avtalen også vil kunne ligge i bunnen for en kompensasjon i vårt tilfelle, sier Kristiansen.

Radaren må være på plass høsten 2008. I motsatt fall kan det bli dårligere regularitet på bruken av Alta Lufthavn, og kanskje også Hammerfest siden radaren er ment å dekke begge flyplassene.

Ingen begrunnelse

Johan Mikkel Gaup er formann i reinbeitedistrikt 23 a. Han vil verken ut med hva de har krevd i kompensasjon, eller hva denne kompensasjonen skal dekke.

– Er det rimelig i kreve mange millioner i erstatning for et bygg på 100 kvadratmeter, tilsvarende 10 x 10 meter, på en fjelltopp der det fra før av er bygd både kraftledninger og et annet anlegg?

– Selve bygget er ikke det verste.

Hva skal erstattes?

– Hva er det da dere vil ha erstatning for?

– Hvorfor spør du om det?

– Folk vil gjerne vite grunnen til at dere krever så stor erstatning?

– Vi krever ikke kompensasjon fra «folk» men fra Avinor.

– Men det er jo « folk » som betaler for Avinor, gjennom skatteseddelen og gjennom flyavgifter?

– Vi diskuterer med Avinor og ser ingen grunn til å offentliggjøre våre argumenter på dette tidspunktet, svarer Johan Mikkel Gaup, formann i reinbeitedistrikt 23 a.

te@fd.no