Reinavlivning i Høyesterett

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Artikkelen er over 10 år gammel

Samisk tradisjon mot norsk lov.

DEL

(Finnmark Dagblad) I dag behandler Høyesterett spørsmålet om hvorvidt reineiere kan avlive reinsdyr ved å stikke kniv i hjertet.

Bakgrunnen for saken er at en reineier i september 2005 på Hatter i Kvalsund avlivet et reinsdyr ved å stikke en rett kniv gjennom brystet og inn i hjertet på dyret. Reinsdyret var dermed ikke bevisstløs før kniven ble benyttet, og ble ved dette utsatt for unødig lidelse, het det i anmeldelsen.

Dette melder NRK.

Reineieren viste til samisk sedvane, og sa i lagmannsretten at denne metoden er brukt i generasjoner.

Reineieren ble frifunnet i Indre Finnmark tingrett, men dømt i Hålogaland lagmannsrett for å ha overtrådt dyrevernloven. Han fikk 5.000 kroner i bot.

Artikkeltags