Regjeringen skal avklare ny grensestasjon før sommeren

NY STASJON: Krevende jordsmonn, med myrer, gjørme og trolig også udetonerte sprenglegeme fra krigens dager gjør at byggingen av ny grensekontroll ikke blir noen billig affære.

NY STASJON: Krevende jordsmonn, med myrer, gjørme og trolig også udetonerte sprenglegeme fra krigens dager gjør at byggingen av ny grensekontroll ikke blir noen billig affære. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Storskog behandles på regjeringskonferanse i juni.

DEL

(Finnmarken) Det opplyser Tom Brunsell, avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet.

Justis- og beredskapsdepartementet jobber sammen med en rekke andre deparementer om et beslutningsgrunnlag:

  • Utenriksdepartementet
  • Nærings- og fiskeridepartementet
  • Landbruks- og matdepartementet
  • Samferdselsdepartementet
  • Finansdepartementet (departementet som betaler for stasjonen)

Det er regjeringen i sin siste konferanse før ferien som tar den endelige beslutningen.

Å bygge en ny grensepasseringsstasjon på Storskog er nå estimert til å koste mellom 700 og 750 millioner kroner.

– Vi er kjent med det lokale og regionale engasjementet rundt en ny grensepasseringsstasjon. Sakens betydning er godt kjent for oss. Men det er også en ikke ubetydelig kostnad knyttet til det å bygge en ny stasjon på Storskog. Regjeringen får saken på bordet før ferien, og det er regjeringen som beslutter veien videre, sier Brunsell til Finnmarken.

Stor vekst

Storskog grensepasseringsstasjon i Sør-Varanger har vokst ut av sine eksisterende lokaler. Trafikkveksten over den norsk-russiske grensen har vært formidabel de seinere årene, og i 2013 ble det foretatt 320.000 grensepasseringer.

Derfor satte daværende statsminister Jens Stoltenberg i gang arbeidet med å prosjektere en helt ny stasjon. Statsbygg avsluttet sitt forprosjekt for ny stasjon sommeren 2012.

Finnmarken har siden i fjor høst forsøkt å få innsyn i disse dokumentene, som totalt teller rundt 1.500 sider, men prosjektet er i sin helhet unntatt offentlighet.

– Krevende jordsmonn

Avdelingsdirektør Tom Brunsell kan ikke kommentere detaljer i arbeidet som nå gjøres i flere departementer, da dette er taushetsbelagte opplysninger.

Men han bekrefter at en ny stasjon er kostnadsberegnet til et sted mellom 700 og 750 millioner kroner.

– Å bygge på Storskog er kostnadskrevende. Det er et krevende jordsmonn, og området er vått med myrer og gjørme. Vi må trolig også hente ut udetonerte sprenglegeme fra krigens dager med maskiner. Alle store prosjekter som koster mye penger, blir grundig gjennomgått, og det blir satt i gang en såkalt konseptvalgsutredning, sier Brunsell.

Deretter venter både høring og andre byråkratiske trinn, slik at en byggestart uansett ligger noen år fram i tid.

Artikkeltags