Raser mot samemanntallet

Kunstneren Arnold Johansen tar et oppgjør med det han mener er demokratiske urettmessigheter i Finnmark.

Kunstneren Arnold Johansen tar et oppgjør med det han mener er demokratiske urettmessigheter i Finnmark. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Kunstneren Arnold Johansen Johansen har nylig meldt seg ut av samemanntallet etter 15 år.

DEL

KAMPANJE: iFinnmark+ i ut året for kun 10,-

Han vil ikke være en del av en organisasjon, som gir utvalgte mennesker doble rettigheter på grunnlag av avstamming.

– Da jeg meldte meg inn i samemanntallet var det for meg personlig et oppgjør med historien, og fortielsen som undertykkingen av det samiske hadde ført med seg.

I dag føler jeg meg misbrukt i den forstand at min innmeldelse har vært med på å legitimere et dypt urettferdig system, basert på finnmarksloven.

– Dette er et system i strid med den demokratiske ide, nemlig at vi alle skal stille likt. Så lenge jeg sto i samemanntallet kunne jeg stemme for både sametinget og fylkestinget. På den måten fikk jeg dobbel innflytelse på blant annet valg, sier Johansen.

Absurde kriterier

Han synes det er blodig urettferdig at noen har to stemmer i avgjørelser som gjelder hele Finnmarks befolkning. Kriteriene for å stå i samemanntallet opprører ham også.

– Hvem som får være med i samemanntallet er ikke basert på språk, kultur eller bosted. Den er basert på et prinsipp om avstamning. Om min oldemor var same er jeg dobbelt så mye verdt i avgjørelser om Finnmark. Til og med folk bosatt i Oslo kan ha innflytelse på land og vann her, så lenge de står i manntallet.

– Dette hadde vært helt uproblematisk hvis sametinget kun var et organ for samisk språk og kultur, men slik er det dessverre ikke, sier Johansen.

Johansen tar nå et oppgjør med sin tid som innskrevet i manntallet. Han håper det han kaller en ren galskap, ikke får anledning til å fortsette.

– Jeg synes man leker med Finnmarks befolkning, og skaper store spenninger. Ironisk nok tror jeg innføringen av finnmarksloven vil vise seg å være den største trusselen mot samisk språk og kultur noensinne, fordi ingen ledende samepolitikere eller kulturpersonligheter tar opp debatten. Det samiske forbindes med et urettferdig og udemokratisk system, og en til tider ekstrem nasjonalisme.

Skylder på Norge

Sametingspresident Egil Olli sier norsk histories undertrykkelse av samer, forsvarer den diskrimineringen vi ser i dag.

- Selvsagt skal du ha rett til å være med i samemanntallet om du har en slik avstamning, selv om du ikke snakker språket eller følger kulturen. Det er ikke samenes skyld at de har mistet sin identitet og tilhørighet. Det er Norges politikk som har skyld i det! Norge har gjort slik at mange har forlatt sin samiske kultur, og det skal ikke de selv måtte lide for. Nå har vi heldigvis fått forandret politikken til det positive, og det skal vi være veldig glad for, sier Olli.

Han mener det han kaller en positiv diskriminering er helt nødvendig, for å gi minoriteten i Finnmark en mulighet til å bli hørt.

- Det skulle bare mangle at samene har en demokratisk rett til å være med og styre.

Presidenten føler samene ville vært i konstant mindretall, om det ikke hadde vært for dagens regelverk og samemanntall.

Han forsikrer at han har ingenting i mot en sunn debatt om temaet.

- Debatten må vi tåle. Men alle må få være med på et likeverdig grunnlag, slik at vi ser en nødvendig framgang. Det er mange som står på vår side, og kjemper for urbefolkningens rettigheter, avslutter Egil Olli.

Artikkeltags