(Finnmark Dagblad)

- Det primære ønsket med boken er å inspirere til kristen tro og bidra til en styrket selvbevissthet i samisk kirkeliv, sier sogneprest Tore Johnsen om sin bok «Jordens barn, solens barn, vindens barn».

Boken har undertittelen «Kristen tro i et samisk landskap», og er nylig kommet ut på Verbum forlag. Forfatteren er selv same, men oppvokst i Østfold. Han er prest, leder i Samisk kirkeråd og bosatt i Finnmark siden 1988, skriver Kristelig Pressekontor. Boken er bygd opp som en katekisme, der forfatteren tar for seg de tre trosartiklene og Fadervår. Uten at han har tenkt å gå Luthers katekisme i næringen.

- Jeg flyttet fra Østlandet til Karasjok i 1988, og jeg følte etter hvert at kirken hadde sviktet det samiske folket. Jeg arbeidet med saken i lang tid. Boka er ikke skrevet for å belære andre, men at jeg har prøvd å gjøre det allmenne mer synlig. Boka er også en beskrivelse av min egen åndelige vandring, sier Johnsen.

- Det å bruke komager istedenfor sandaler i den samiske bibeloversettelsen minner oss om de problemer man hadde da bibelen skulle oversettes til grønlandsk. «Vårt daglige brød» hadde liten mening for de innfødte grønlenderne, så derfor kom det i deres bibel til å hete «vårt daglige kjøtt».

Johnsen skriver i innledningen i boken at en tradisjonell katekisme i stor grad har som mål å øke kunnskapen om den kristne tro. Det er et anliggende også for ham. Men han har et annet anliggende som er like viktig, nemlig å styrke troverdigheten til den kristne tro i møte med samisk kultur, historie og samfunnsliv. Det er etter hans mening ikke mulig uten at kirken samtidig tilkjenner samisk kultur, historie og trosarv en helt annen verdi enn man hittil har gjort.

¿ Men først og fremst er dette en åndelig oppbyggelsesbok, som er skrevet ut fra min egen åndelige tørst, sa Johnsen da han presenterte boken på Verbums pressekonferanse nylig.

Han håper boken vil være til hjelp for det samiske folk.