Prest kjenner til mishandling

Sokneprest Olav Øygard i Alta.

Sokneprest Olav Øygard i Alta. Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Sokneprest Olav Øygard i Alta støtter predikantsønnen som stod fram med sin historie mandag. FORTSETT DEBATTEN HER

DEL

(Finnmark Dagblad) – Jeg vet at det har vært vanlig med vold i hjemmene i miljøet på Elvebakken, fra langt tilbake i tid, og jeg kjenner til tilfeller i dag, sier sokneprest Olav Øygard til Finnmark Dagblad.

Mandag sto en predikantsønn fram i Finnmark Dagblad og fortalte om mishandling.

Predikantsønnens far sier at sønnen må ha en lidelse.

På Elvebakken

Olav Øygard understreker at han utaler seg om hjem i området Elvebakken, ikke det læstadianske miljøet konkret.

– Det er ikke spesifikt bare i de kristne miljøene. Men i de kristne miljøene har det nok vært en tradisjon og tenkning om tukting, som kan ha gitt et slikt utslag.

Men at problemet er spesielt til stede på Elvebakken, bekrefter presten.

– Det problemet har vært og er der fortsatt. Jeg håper og tror at det er mindre nå enn det var, sier Øygard.

Han baserer sine uttalelser på informasjon fra skoleverket i området, samt sitt virke i Familievernet, en statlig rådgivertjeneste.

Finnmark Dagblad presiserer at den aktuelle predikanten i dag ikke lenger har sitt virke på Elvebakken, men i et tettsted utenfor Alta.

Modig og flott

– At predikantsønnen nå står fram med sin historie synes jeg er flott. Slikt kan hjelpe andre som har vært offer for vold, samt at det kan bidra til at det blir mindre vold i hjemmene enn det har vært - og fremdeles er, sier Øygard.

Soknepresten understreker at kontordøren hans er åpen for alle som måtte ha behov.

– Vi inviterer og oppfordrer de som måtte ønske å ta kontakt med oss for å snakke, til å gjøre det. Jeg oppfordrer veldig sterkt alle som har vært utsatt for vold i hjemmet til å få hjelp til å bearbeide det.

Hva kirken foretar seg i forbindelse med predikantsønnens historie, og den aktuelle predikanten, er foreløpig uvisst.

– Vi avventer en oppklaring fra det læstadianske miljøet, sier Øygard.

Vurderer etterforskning

Politiet i Vest-Finnmark vil nå vurdere historien som er kommet fram i media.

– Vi vil på bakgrunn av informasjonen som er tilgjengelig vurdere om dette er noe vi må gå videre på, sier påtaleansvarlig i Vestfinnmark politidistrikt, Morten Daae.

Hvorvidt det kan bli en politisak er også et spørsmål om når en mishandling fant sted

– Tidspunkt vil være et avgjørende spørsmål. Ligger det langt tilbake i tid er det en utfordring, og det kan være for gammelt. Vi er interessert i å avdekke om det er forekommet straffbare forhold, sier Daae.

Mange FD-lesere støtter predikantsønnen som sto frem. Fortsett debatten her

Vet du mer om dette temaet? Tips oss:

E-post: fg@fd.no

Telefon: 78 42 86 11

Artikkeltags