– 20 år med omstilling har vist at vi med nok tid og finansieringen i orden, har klart å gjennomføre endringene uten en stor arbeidsledighet. Den målsettingen har vært der hele tiden og er der fremdeles, sier forbundsleder i Postkom, Odd Christian Øverland, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Overflødige postbud

Mellom 1.500 og 2.000 postbud blir overflødige med regjeringens forslag om å redusere utdelingen av post fra fem dager til annenhver dag fra 2020. Postkom, fagorganisasjonen for postansatte, godtar dette forslaget i et høringssvar til Samferdselsdepartementet. Forutsetningen er at det settes av minimum 18 måneder fra vedtaket fattes til det skal gjennomføres.

– Dette er ikke et spørsmål om endringene skal skje, men når de skal skje, sier Øverland om det klare faktum at det sendes stadig færre brev. De siste årene har volumet med brev falt mellom fem og syv prosent. Alt tyder på at trenden vil fortsette.

Et krav fra Postkom er at deler av Postens overskudd skal benyttes til omstillingstiltak. Sammenlignet med post fem dager i uken vil post annenhver dag gi en innsparing på 500 millioner kroner årlig fra 2020 og 650 millioner årlig fra 2025. Pengene som staten skulle ha brukt på kjøp av ulønnsomme posttjenester for å opprettholde dagens servicenivå, vil Øverland i stedet bruke på omstilling.

– Å benytte deler av Postens overskudd til omstilling vil være fornuftig både av hensyn til den enkelte og samfunnet. Målet må være å nedbemanne uten å måtte gå til oppsigelser, sier forbundslederen.

Dårligere service

Postkom er opptatt av at det nye kravet til posttjenester ikke skal være et rent innsparingstiltak.

– Det å gå fra postdistribusjon hver dag til annenhver dag er en reduksjon i postservicen. De som velger å skaffe seg postboks, og som ikke har hatt det før, må hente posten selv. Det er en form for servicereduksjon. Den er til å leve med, men denne utfordringen og belastningen blir større og større jo lenger ut i distriktene man kommer, påpeker Odd Christian Øverland.

– Derfor mener vi det er riktig å bruke en del av de innsparte midlene til å bygge kompenserende tiltak som reduserer den belastningen, sier han. Postkom frir dermed til Stortinget om å finne en løsning. Regjeringen har så langt sagt nei til noen kompenserende tiltak.

20 år med omstilling har vist at vi med nok tid og finansieringen i orden, har klart å gjennomføre endringene uten en stor arbeidsledighet.

Odd Christian Øverland, forbundsleder i Postkom

Trinn for trinn

Forutsigbarhet og lang varslingstid, fra beslutningen er tatt til endringene skal gjennomføres, er essensielt for Postkom. Det skal være gode omstillingsprosesser for de ansatte. Men avgjørelsen om å støtte regjeringens forslag til post annenhver dag møter også motbør blant medlemmene. Å si ja til den foreslåtte endringen er av noen blitt oppfattet som et svik fra forbundet.

– Sviket er hvis jeg om to år må erkjenne at vi tapte kampen vi tok for medlemmene om å opprettholde utdelingsfrekvensen av post på fem dager i uken. Da hadde vi heller ikke hatt noen penger til omstilling, poengterer Øverland.

– Det er mye bedre å bevege seg nedover trinn for trinn framfor å få et kraftig fall. Det vi gjør er ikke det medlemmene tradisjonelt hadde regnet med, men de forstår at det ligger et godt resonnement bak for å få til gode løsninger for dem som likevel kommer til å miste jobben, sier han. (ANB)