Rullebanen blir like lang på Banak

KAN LANDE: Opprettholdelsen av rullebanelengden på Lakselv lufthavn Banak betyr at flyplassen også i fremtiden kan ta i mot store flymaskiner, slik som Boeing 747 Jumbojet.

KAN LANDE: Opprettholdelsen av rullebanelengden på Lakselv lufthavn Banak betyr at flyplassen også i fremtiden kan ta i mot store flymaskiner, slik som Boeing 747 Jumbojet. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Avinor søker om å få beholde eksisterende godkjenning for Lakselv lufthavn Banak.

DEL

Avinor søker om at dagens nasjonale godkjenning av Lakselv lufthavn Banak konverteres til EU-sertifikat.

Dette kommer frem i en søknad iFinnmark har fått tilgang til.

I søknaden, som er datert 3. november, kommer det frem at Avinor vil lukke dagens avvik for Lakselv lufthavn Banak i løpet av 2017.

Rullebanen skal dermed reasfalteres, og det skal etableres markeringslys i senterlinjen og lys i siktepunktene, heter det i søknaden.

Dette betyr at lengden på rullebanen blir uforandret, slik søknaden om EU-sertifikat foreligger. Dette har iFinnmark fått bekreftet fra Luftfartstilsynet.

iFinnmark har vært i kontakt med Avinor, som på nåværende tidspunkt ikke kan kommentere søknaden.

DETTE ER SAKEN

Lakselv lufthavn Banak har landets 5. lengste rullebane, med 2.788 kunngjort rullebanelengde (TORA). Kun Oslo Gardermoen (3.600 meter), Bergen, Flesland (2.820 meter), HarstadNarvik Evenes (2.808 meter) og Bodø (2.794 meter) har lengre rullebane. Til sammenlikning har Alta lufthavn en rullebanelengde på 2.177 meter og Kirkenes en rullebanelengde på 2.055 meter.

Flyplassen er en av to flyplasser i Nord-Norge som kan ta imot og sende av gårdestørre fly som eksempelvis bredbuksfly (widebody, jour. anm.). Flyplassen kan også ta imot og sende av gårde store transportfly. Den andre flyplassen i Nord-Norge som har mulighet for dette er HarstadNarvik Evenes. For øyeblikket ligger også en søknad fra Avinor om de samme mulighetene for Bodø lufthavn. Nettopp mangelen på en slik tillatelse/kategorisering gjorde detumulig for Bodø å delta i Pullmanturs snuhavnoperasjon i 2015.

I rapporten «Lakselv lufthavn Fremtidig rullebanekonsept» vurderer Avinor flere alternativer for fremtidig rullebane ved lufthavna, deriblant å kutte ned dagens rullebane på 2.788 kunngjorte rullebanemeter til 2.500 meter eller 1.200 meter. Et alternativ er også en «vinterbane» på 1.200 meter og en «sommerbane» på 2.500 meter.

Bakgrunnen forvurderingen er driftskostnader, og en investeringskostnad i tilknytning blant annet reasfaltering av rullebane og montering av senterlys på rullebanen. Den estimerte merkostnaden for 2.788 meter er 100 millioner, sammenliknet med en 2.500 meter lang rullebane. Merkostnaden er knyttet til at Dette er tall Avinor har oppgitt, og baseres på at en med en 2.788 meter skal ha tilfredsstille kravene til kategor E-fly, noe som også innebærer bygging av snuhammer og forsterkning av rullebaneskuldre. Kategori E-fly inkluderer blant annet Boeing 747 Jumbojet og Airbus A330/A340.

Artikkeltags