Venstre godtar ikke rullebanekutt på Banak: – Vil være til stor skade for hele regionen

VIL HA DENNE TRAFIKKEN: Her landet et russisk Antonov 124, lastet med tyske soldater og kjøretøy, på Banak i 2007. Om rullebanen kortes ned, kan ikke dette flyet lande her. Arkivfoto.

VIL HA DENNE TRAFIKKEN: Her landet et russisk Antonov 124, lastet med tyske soldater og kjøretøy, på Banak i 2007. Om rullebanen kortes ned, kan ikke dette flyet lande her. Arkivfoto. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Finnmark Venstre frykter store tap for regionen dersom rullebanen på Banak kortes ned, slik Avinor ønsker å gjøre.

DEL

Rullebanelengen på Banak lufthavn ble et tema på årsmøtet til Finnmark Venstre som ble holdt søndag og mandag. Partiet stiller seg sterkt kritisk til Avinors planer om å kutte lengden på rullebanen i Lakselv.

– Dette vil være til stor skade for befolkning, samfunn og næringsliv i Porsanger og i hele regionen, fastslår partileder Leif Wasskog.

Vil satse på chartertrafikk

Wasskog trekker fram det faktum at Banak har den 5. største rullebanen i Norge og den lengste i Finnmark. Partiet erkjenner at rullebanen kan benyttes til chartertrafikk, ikke bare for aktører i Porsanger og Vest-Finnmark, men hele fylket.

– Banak brukes til å frakte produkter fra ulike næringer, for eks. foregår det pr. i dag frakt av krabbe til Asia. Det planlegges også å bygge en større frakthall på Banak til dette formålet. Dette er også mer miljøvennlig enn om frakten skulle gått med trailere langs veiene, sier han.

LES OGSÅ: Vil fortsatt nekte russerne landing på Banak

Dette er saken: Avinor vurderer å kutte rullebanen

Lakselv lufthavn Banak har den 5. lengste rullebanen i landet med 2.788 meter kunngjort rullebane (TORA på fagspråket). Kun Oslo Gardermoen (3.600 meter), Bergen, Flesland (2.820 meter), HarstadNarvik Evenes (2.808 meter) og Bodø (2.794 meter) har lengre rullebane.

Flyplassen er en av to flyplasser i Nord-Norge som kan ta imot og sende av gårdestørre fly som eksempelvis bredbuksfly (widebody, jour. anm.). Flyplassen kan også ta imot og sende av gårde store transportfly. Den andre flyplassen i Nord-Norge som har mulighet for dette er HarstadNarvik Evenes. For øyeblikket ligger også en søknad fra Avinor om de samme mulighetene for Bodø lufthavn. Nettopp mangelen på en slik tillatelse/kategorisering gjorde detumulig for Bodø å delta i Pullmanturs snuhavnoperasjon i 2015.

I rapporten «Lakselv lufthavn Fremtidig rullebanekonsept» vurderer Avinor å kutte ned dagens rullebane på 2.788 kunngjorte rullebanemeter til 2.500 meter eller 1.200 meter. Et alternativ er også en «vinterbane» på 1.200 meter og en «sommerbane» på 2.500 meter.

Bakgrunnen forvurderingen er driftskostnader, og en investeringskostnad i tilknytning blant annet reasfaltering av rullebane og montering av senterlys på rullebanen. Den estimerte merkostnaden for 2.788 meter er 100 millioner, sammenliknet med en 2.500 meter lang rullebane. Merkostnaden er knyttet til at Dette er tall Avinor har oppgitt, og baseres på at en med en 2.788 meter skal ha tilfredsstille kravene til kategor E-fly, noe som også innebærer bygging av snuhammer og forsterkning av rullebaneskuldre. Kategori E-fly inkluderer blant annet Boeing 747 Jumbojet og Airbus A330/A340.

Avinors forslag om rullebanekutt møter motstand både fra Forsvaret, som er en viktig bruker av rullebanen, politiske partier på fylkesnivåog politiske partier på lokalt nivå. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreidehar signalisert at Forsvaret vil bruke Banak like mye som før, og Forsvarsstaben har i brevs form lagt frem et krav til Avinor om at Banak må ha en rullebane på minimum 8.000 fot (2.439 meter).

De senere år har Lakselv lufthavn Banak hatt besøk av store passasjerfly og transportfly, både på sivile og militære oppdrag. Blant annet har flytypene Boeing 747 Jumbojet, Airbus A340, Antonov An-124-100 og Boeing C-17 Globemaster III vært i bruk på flyplassen. Dette er alle flytyper som krever lange rullebaner.

Frykter mindre aktivitet

Videre viser partiet til at store militærøvelser benytter også Banak til frakt til og fra øvelsene, noe som kan bli truet dersom rullebanen høvles.  

– Det er vanskelig å si hvordan disse øvelsene i slikt omfang kan realiseres dersom Banak får kortere rullebane. Banak benyttes til passasjertrafikk både av Widerøe, SAS og Norwegian, sier Wasskog.

Han støtter opp om at Snuhavnprosjektet vil vanskelig kunne realiseres uten charterfly.

Porsanger kommune har også hatt et prosjekt med planer om å etablere Ressurs- og kompetansesenter for nordområde (RKSN) i Barentsregionen, som er planlagt etablert i nær tilknytning til Banak flyplass.

LES OGSÅ: Får ikke fly krabber fra Lakselv til Asia: – 10 ansatte permittert 

Frykter for arbeidsplasser

– Ved å redusere lengden på rullebanen på Banak vil mange av de ovennevnte etableringer og planer måtte skrinlegges. Dersom rullebanen kuttes vil det føre til en sterk nedbemanning i Avinor, i tillegg til at arbeidsplasser både i forsvaret og i fiskeriservicenæringa kan bli borte, sier Finnmark Venstre i en pressemelding.

Partiet oppfordrer nå sentrale myndigheter til å være oppmerksom på den store samfunnsmessige betydningen av at Finnmark har en lufthavn av Banaks størrelse.

LES OGSÅ: – Det blir umulig å få en ny lang rullebane i ettertid

LES OGSÅ: – Samferdselsminister tar opp Banak-kutt med Avinor

LES OGSÅ: Norwegian og SAS avviser kort rullebane på Lakselv lufthavn Banak: Rullebanekutt vil gi rutekutt

LES OGSÅ: Avinor sammenlikner Banak med denne småflyplassen 

Artikkeltags