Det er NRK Sapmi som skriver at Arbeiderpartiet vil si ja til forslaget om en sannhetskommisjon når saken kommer opp på Stortinget den 20. juni.

– Vi har nylig behandlet denne saken og gått enstemmig inn for å opprette en slik kommisjon, sier Martin Kolberg som er Stortingets representant for Arbeiderpartiet og leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen til NRK Sampi.

Det skriver Nordlys.

Tidligere har Sosialistisk Venstreparti (SV), Kristelig Folkeparti (KrF), Venstre (V), Miljøpartiet De Grønne (MDG), og Senterpartiet (Sp) gitt sin støtte til forslaget. Det betyr at et flertall nå vil gå inn for en sannhetskommisjon om fornorskning av samer og kvener i Norge, skriver NRK.

LES OGSÅ: «Hvorfor hever vi alle et øyenbryn hvis noen sier «neger», mens «lapp» og «finn» er greit?»

Tidligere har den første sametingspresidenten, Ole Henrik Magga, uttalt at det ikke er behov for en sannhetskommisjon.

– Fornorskningen og dens skader er allerede grundig dokumentert. Samene har fått et vern i grunnloven. Både kongen og kirka har beklaget og sagt at fornorskningen var en gal politikk. Det er nok for meg, det bør være nok for oss, sa Ole Henrik Magga Nordlys i slutten av mai.

Flere sametingsrepresentanter var uenige med Magga. Blant dem var nåværende sametingspresident Vibeke Larsen (Šiella).

– En sannhetskommisjon vil i alle fall synliggjøre alt mitt folk har måttet gi slipp på, sa Larsen til NRK.