(Finnmark Dagblad)

Finnmark Kraft AS som ble stiftet i fjor, har fått tatt opp selskapets første vindkraftmelding hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Vindparken som er planlagt i området Falerassa i Kvalsund kommune, skal bestå av 140 vindmøller med en samlet yteevne på 430 MW.

– Det er selvsagt gledelig at vi nå har fått tatt opp den første meldingen hos NVE, sier administrerende direktør i Finnmark Kraft AS, John Masvik, i en pressemelding.

Ifølge Masvik er plasseringen av den mulige vindparken ideell med tanke på både nett og forbruk.

«Kortreist kraft»

– «Kortreist kraft» ut til olje- og gassindustrien i Finnmark gjør dette til et svært strategisk område, sier han.

Vindparken er nå til behandling hos NVE.

– Men vi har stor respekt for utfordringene utvikling av vindkraft innebærer for lokalsamfunnet og brukerne av området. Det er behov for et tett samarbeid med blant annet reindriftsnæringa og andre interesser for å komme fram til gode og bærekraftige løsninger. Dette har høy prioritet hos Finnmark Kraft, sier han.

Den 30. august inviterer NVE til folkemøte i Kvalsund der Finnmark Kraft AS skal informere prosjektet.

Fremdrift:

Planlagt fremdrift i prosjektet er:

  • Levering av melding: 1. halvår 2010
  • Utredningsprogram: 2. halvår 2010
  • Konsesjonssøknad og konsekvensutredning: 2011
  • Konsesjonsbehandling: 2012-2015
  • Detaljprosjektering og bygging: 2016-2017