(Finnmarken)

Elkem Tana AS – et av verdens største kvartsittbrudd – blir i framtiden ikke et selvstendig aksjeselskap.

Det lønnsomme kvartsittverket i Austertana skal fusjoneres inn i morselskapet Elkem AS.

– Fusjonen er vedtatt, men ikke gjennomført ennå. Men fusjonen skal trå i kraft i løpet av året, sier Rune Martinussen, daglig leder ved Elkem Tana AS, til Nord24.

Administrasjonen i Elkem gikk inn for denne løsningen allerede i mai. Nå har styrene gjort sine beslutninger.

Han mener at fusjonen ikke får så stor praktisk betydning for Elkem Tana AS.

– Vi vil fortsatt hete Elkem Tana, men blir i framtiden en avdeling av Elkem, sier Martinussen.

Svært lønnsom

Elkem Tana As er et svært lønnsomt selskap med 119 millioner i omsetning og hele 45 millioner i ordinært resultat før skatt i 2013. Selskapet er solid med en egenkapitalandel på 36 prosent – og er en hjørnesteinsbedrift i Tana.

Elkem valgte i fjor å fusjonere Elkem Bjørelvfossen, Elkem Meraker og Elkem Tamshamn inn i morselskapet, mens Elkem Tana AS altså har fått drive selvstendig.

– Vi er dermed den siste i rekken, sier han.

Elkem Tana-sjefen ser ikke noen negativ konsekvenser av en slik fusjon.

– Alle de ansatte i Elkem Tana vil få sitt ansettelsesforhold overført til Elkem AS, sier han.

Driver som før

– Din stilling som daglig leder vil vel ha mindre ansvar i seg i en avdeling enn et AS?

– Vi driver videre som før. Dette spiller ikke så stor rolle for oss, sier han.

Før fusjonen kan gjennomføres må vedtaket om fusjon registreres i foretaksregisteret. Deretter pålegges en 6 ukers kreditorfrist før den endelige fusjonsregistreringen kan skje.

I utgangspunktet ønsker morselskapet Elkem at fusjonen skal skje med tilbakevirkende kraft slik at hele årsresultatet for 2014 kommer inn under Elkem AS.

Fra Elkem AS sin side er det opplyst at bakgrunnen for fusjonen er et ønske om å forenkle den legale strukturen for å oppnå et direkte eierskap. Fusjonen gir mulighet for å kunne samordne administrative prosesser og benytte standardiserte rutiner og systemer.

Elkem har i dag kinesiske eiere.