(Finnmark Dagblad)

I overgrepssaken som pågår i Indre Finnmark tingrett i Tana er bistandsadvokatens påstand en oppreisning begrenset oppad til 50.000 kroner og erstatning for tap i fremtidig erverv begrenset oppad til 100.000 kroner.

Forsvarerens påstand var at straffen må bli maksimalt 60 dagers fengsel.