(Finnmark Dagblad)

Dyrkingen skal ha foregått fra september 2011 til 3. april 2012, da 218 gram cannabis ble beslaglagt.

Ifølge rettens vurdering skjedde selve dyrkingen i en bod, mens plantene ble tørket på badet.

Ville ikke kjøpe

Mannen i tjueårene erkjente dyrkingen, oppbevaringen og bruken av cannabis.

Årsaken til at han gjorde det, var at han ville slippe å kjøpe cannabis av andre.

Kvinnen i 30-åra oppga at hun dyrket cannabisplanter fordi hun ville gjøre et forsøk.

Hun ønsket heller ikke å komme i kontakt med det kriminelle miljøet, for å få tak i cannabis.

Paret benektet derimot at de dyrket plantene for omsetting.

Samtidig forklarte et vitne at politiet hadde fått noen opplysninger om hvor det var mulig å kjøpe narkotika på småplassen, og at ransakelsen skjedde i denne forbindelse.

Det ble dermed funnet cannabisplanter i en bod som var tilrettelagt med vanning og varme, samt funnet planter til tørking på badet. Det ble også beslaglagt noe ferdig cannabis som var klar til bruk.

Fengsel i 75 dager

Retten fant det bevist ut over enhver rimelig tvil at paret har tilvirket, oppbevart og brukt narkotika. Kvinnen ble tildelt samfunnsstraff på 45 timer med en gjennomføringstid på 120 dager, subsidiært fengselsstraff i 45 dager.

«Selv om allmennpreventive hensyn tilsier at det reageres med ubetinget fengsel ved tilvirkning av narkotika, mener retten etter en totalvurdering at det ut fra individualpreventive hensyn bør ilegges samfunnsstraff», skriver retten.

Mannen i tjueåra ble dømt til fengsel i 75 dager. Denne vurderingen er blant annet tatt i forhold til en tidligere cannabis-dom, hvor 20-åringen var involvert med 150 gram cannabis.

Det ble dermeed utmålt straff for tilvirkning av i overkant 350 gram cannabis.