Overgrepsanke avvist

Da saken var oppe i tingretten i fjor høst, fortalte den nå 22 år gamle mannen om hvordan 70-åringen forgrep seg på ham over flere år.

Da saken var oppe i tingretten i fjor høst, fortalte den nå 22 år gamle mannen om hvordan 70-åringen forgrep seg på ham over flere år. Foto:

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Overgrepsdømt 70-åring får ikke lavere straff.

DEL

(Finnmarken) I fjor høst ble en 70 år gammel mann fra Øst-Finnmark dømt for gjentatte seksuelle overgrep mot en mindreårig gutt.

Overgrepene foregikk over en toårsperiode, fra gutten var 12 år gammel.

Domfelte karakteriseres som lettere psykisk utviklingshemmet, men ble av sakkyndige psykiatere likevel funnet å være strafferettslig tilregnelig.

I tingretten ble mannen dømt til to og et halvt års fengsel.

Straffeutmålingen ble anket til lagmannsretten.

Den anken har ikke nådd fram.

Dommen fra tingretten blir dermed stående.

Artikkeltags