Sanner: – Omkampenes tid er forbi

OMORGANISERING: Omkampens tid er fordi, ifølge Jan Tore Sanner.

OMORGANISERING: Omkampens tid er fordi, ifølge Jan Tore Sanner.

Torsdag behandler Stortinget spørsmålet om regionsammenslåingen av Troms og Finnmark skal reverseres eller ikke.

DEL

I et hovedinnlegg under behandlingen av syv representantforslag om Stortingets vedtak om sammenslåing av fylkeskommuner av 8. juni, slår kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H), fast at fylkeskommunene vil få en viktig rolle framover. 21 fylker skal bli til 11 i den nye reformen.

– Det er en realitet at samfunnet endrer seg, og at utfordringene ender seg. Måten vi organiserer oss på må endre seg. Finnmark og Troms vil få nye muligheter til å fylle og realiserer nordområdepolitikken. Felles er at vi i årene som kommer skal gjennomføre det grønne skiftet, vi skal skape nye oppgaver, og her vil de nye fylkeskommunene få en viktig rolle.

– Vi har tatt første skritt med fylkesmannsembetene. Ny struktur er på plass fra 1. januar 2019. I løpet av våren skal Stortinget ta stilling til navneforslag, det kan også bli en interessant diskusjon. Det er gjort viktige vedtak i Stortinget. Nå skal vi se framover, og ha god dialog med fylkespolitikerne. Omkampenes tid er forbi.

En av representantforslagene som behandles i Stortinget torsdag, er forslaget om å reversere sammenslåingen av Finnmark og Troms. Kommunalministeren merker seg at det har vært debatt om at det ikke er klart hvilke oppgaver som skal løses i de nye fylkene.

– Jeg har en følelse av at det dyttes foran i debatten. Det er Stortinget som vedtar hvilke oppgaver fylkene skal ha. Vi har vedtatt å overføre oppgaver, og vi har et ekspertutvalg som ser på nye oppgaver.

Representant Jorodd Asphjell (Ap) fra Trøndelag, svarer i en replikk at det er for ille å påstå at etterlysing av oppgaver skyves foran i debatten. Han tar også opp om statsråden ikke er bekymret for et godt samarbeid videre i regionene som tvangssammenslås.

Til det svarer Sanner:

– Statsråden er ikke bekymret, men er optimistisk og ser at fylkespolitikerne har tatt tak i de oppgavene de har fått. Mange ser fram til at omkampenes tid er forbi, og går løs på å bygge nye fylker. Jeg har selv hatt gleden av å møte fylkene, som ser fram til å bygge nye regionen, sier han, og fortsetter:

– I de nye regionene skal vi bidra til at hele regionen lykkes. Derfor har vi lagt hovedsetet til Fylkesmannen i Vadsø, til Leikanger og til Lillehammer. Det er et tydelig signal om at man må tenke utvikling av hele regionen.

Artikkeltags