(Finnmark Dagblad) Det er ikke første gang LRT søker om erstatning fra Alta kommune på vegne av de åtte. 50.000 for hvert av ofrene. I november behandlet formannskapet i Alta et identisk krav fra foreningen. Den gang sa de nei.

Reprise
Torsdag ble det nye kravet behandlet på nytt. Og det ble reprise: Formannskapet fastslo novembervedtaket:
- Vi kan ikke etterkomme kravet på 50.000 kroner, sier altaordfører Geir Ove Bakken til Finnmark Dagblad.
I klartekst betyr det at Alta ikke vil gi barnehjemsbarna noen form for økonomisk erstatning.
- Ikke utover det som allerede er gjort, sier Bakken.

- Allerede gjort?
- Alta kommune har bidratt økonomisk til at barnehjemsbarna skulle få bli medlem av Landsforeningen Rettferd for Taperne, slik at de skulle kunne kreve det de har rett til fra det offentlige, begrunner Geir Over Bakken, og sier:
- Vi vet jo at det har skjedd mye her, og jeg ber gjerne om unnskyldning på vegne av kommunen. Men å måle disse overgrepene med så og så mye penger: Det mener vi er feil. Dessuten er historiene forskjellig fra offer til offer.

Anker
Generalsekretær Ødegaard mener kommunen bare må innfinne seg med at de har et ansvar. De har trossalt brutt loven, mener han.
- I barnevernsloven står det at kommunen har et tilsynsansvar. Det var aldri noe tilsyn på besøk på barnehjemmet i Korsfjorden, konstaterer Ødegaard.
Og sier:
- Vi anker denne saken til fylkesmannen i Finnmark, så gir vi oss ikke. Vi kan ikke det. Jeg skal inngående diskutere fortsettelsen av saken med medlemmene, sier Ødegaard.
Siden saken er foreldet er rettssak utelukket.

Likt krav
Frikirken har fått et identisk krav fra Korsfjord-ofrene. Ifølge generalsekretær i LRT, Ola Ødegaard, er kirka på glid. 50.000 kroner synes den er sterk kost, men mye tyder på at en eller annen form for økonomisk kompensasjon vil komme fra det holdet.
- Det er slik jeg tolker de forhandlingene vi har hatt, sier Ødegaard.
Etter avslaget fra Alta, hevder han kommunen og Frikirken har hatt en kontinuerlig dialog om saken.
- Å ta ansvaret hver for seg, synes vanskelig, konkluderer Ola Ødegaard.

Avslag
Det var i mars i fjor de omfattende påstandene om både mishandling og seksuelle overgrep ved barnehjemmet ble kjent. I en periode på fem år på sekstitallet skal den nå pensjonerte bestyreren ha utsatt barna for grov fysisk og psykisk mishandling. I noen tilfeller skal han også ha begått seksuelle overgrep. Fire av Ødegaards klienter hevder å være utsatt for det siste. Bestyreren avviser at noe av dette har hendt. Frikirken anmeldte ham i fjor, men siden saken er foreldet henla politiet saken. Kirka har påkjært dette vedtaket.

Ifølge Vårt Land kan LRT på sikt komme til å søke billighetserstatning på vegne av barnehjemsofrene.