(Finnmark Dagblad)

Rådet mener at det kan være et svært viktig distriktspolitisk tiltak, som vil kunne bidra til å sikre bosetting og tilflytting til aktuelle distriktskommuner.

Også sett i et næringsperspektiv vil dette ifølge VFR være et svært viktig tiltak.

– I Finnmark er det få fergesamband igjen, og et slikt tiltak vil være viktig for å snu den negative utviklingen som har vært i en del kystkommuner de siste 20 årene, sier rådet. Derfor støtter VFR støtter at riksveiferga Øksfjord-Hasvik samt fylkesveisambandene blir tatt inn i et forsøk.