(Finnmarken)

I hellingen foran fylkeshuset i Vadsø, ligger det finske innvandringsmonumentet.

Inngravert på statuen heter det at «i år 1977 ble dette monument reist i erkjennelse av den betydningen den finske innvandring har hatt for Finnmark fylkes utvikling og vekst».

Omgivelsene bærer ikke preg av den samme erkjennelsen.

– Nå er det 31 år siden monumentet ble reist. Og det ser ikke ut til at det har blitt gjort noe her siden den tid, konstaterer bystyrerepresentant Hans-Jacob Bønå (H).

Fra innvandringsmonumentet leder det en tapp opp mot fylkeshuset og en ned mot Vadsø sentrum. Løse skiferheller ligger strødd utover, noen er knust, andre smuldret opp.

– Stoltheten vises ikke i trappa, for å si det sånn. Det er tydelig at det har vært frostspreng her, sånn at hellene har løsnet. Om kommunen hadde hatt en rutine på vedlikehold, så hadde det nok ikke sett ut som dette her, sier Bønå.

Vil ha en plan

Hans-Jacob Bønå mener det er typisk Vadsø kommune å forsømme vedlikeholdet.

– Her ser vi jo resultatet av stadig utsettelse av noe så nødvendig som vedlikehold. Nå har man ventet så lenge at ting går i oppløsning, sier han.

Han tror ikke en reparasjon vil bli en billig affære.

– Dette vil sikkert koste flere hundre tusen. Først må man ta av all skiferen, for så å mure opp hele trappen på nytt, mener Bønå.

Han etterlyser en kommunal vedlikeholdsplan.

– Hadde man hatt en kommunal handlingsplan for vedlikehold i arkivet, så hadde man sikkert gjort noe med dette for lenge siden. Jeg ønsker en plan som også forespeiler konsekvensene – hva skjer hvis vi ikke vedlikeholder?

Han har sett det samme skje i Vadsø før.

– For ikke så lenge siden fikk vi sopp og råte i kjelleren på rådhuset, og de ansatte flyttet ut på dagen. Det er ikke nødvendig å la det gå så langt før man gjør noe, sier han.

Opp til politikerne

Også vedlikeholdsansvarlig Magne Lindi i kommunen har bitt seg merke i trappen i monumentbakken. Han er enig i at noe må gjøres.

– Vi hadde tenkt til å få gjort noe i vår, men så viste det seg at det er et såpass omfattende arbeid som må til. Betongen under skiferhellene har gått i oppløsning, så hele trappen må støpes på nytt. Vi må rett og slett lage en helt ny trapp, forklarer Lindi.

– Hvorfor har det ikke blitt gjort noe tidligere?

– Det er først nå trappen har løsnet, alt løsnet samtidig. Så det har ikke sett ut som dette tidligere.

– Hva gjør dere nå?

– Det er opp til politikerne. Vi vil sende inn et forslag i forbindelse med budsjettet til høsten, der vi ber om penger til trappen. Så håper jeg at vi får gjort noe til neste år. Men det er det politikerne som avgjør.

Tar det til neste år

Ordfører Svein Dragnes forsikrer at det skal bevilges penger til monumentstrappa til neste år.