Oddvar var først

Artikkelen er over 6 år gammel

SE VIDEOER FRA ÅPNINGEN: Tunnelen i Skjåholmen mellom Hammerfest og Kvalsund er nå åpnet.

DEL

(Finnmark Dagblad) Kvalsundværingen Oddvar Holmgren var første sjåfør gjennom like før klokken 12.00 fredag.

Etter underholdning fra ungdommer ved kulturskolen i Kvalsund, og åpningstaler av ordfører Ragnar Olsen fra Kvalsund, varaordfører Marianne Sivertsen Næss fra Hammerfest, avdelingsdirektør Bjørg Anita Joki fra Statens vegvesen, og regionvegsjef Torbjørn Naimak, ble tunnelen offisielt åpnet av fungerende veidirektør Lars Aksnes fra Vegdirektoratet.

Opprinnelig skulle tidligere samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa stå for snorklippingen, men hun gikk som kjent nylig av som statsråd.

Les mer i vår papiravis lørdag, e-avisen, eller på iPad/iPhone (FD-app'en lastes ned her i iTunes)

Tunnel og bru fakta:

  • Skjåholmen bru ble bygd i 1959. Brua oppfylte ikke dagens krav til bredde, og den representerte et ulykkespunkt. Det har vært flere alvorlige ulykker i tilknytning til den gamle brua.
  • Statens vegvesen satte i gang prosessen med å få utarbeidet reguleringsplan for omlegging av veglinja ved Skjåholmen bru i 2005. Ny bru var med i NTPs handlingsprogram 2006-2009.
  • Prosjektet rv. 94 Skjåholmen, utgjør ca 1,5 km veg, 672 m tunnel, 30 m betongportaler og 33 m bru, på strekningen Kargenes-Skjåholmen i Kvalsund kommune. Prosjektet ligger ca 20 km fra Hammerfest by og 10 km fra Kvalsund tettsted.
  • Formålet med vegprosjekt er å oppgradere til stamvegstandard. I prosjektet inngår utbedring av eksisterende veg i dagen, bygging av ny tunnel og bru.
  • Skjåholmentunnelen er bygd etter tunnelklasse B, med tunnelprofil T 8,5. Tilstøtende hovedveger bygges med total bredde 9,1m.
  • Overslaget datert 09.03.2010 er på 104,9 mill kr. ( 2010 kr.)
  • Tunnel: 47,0 mill.kr.
  • Veg i dagen: 14,5 mill.kr.
  • Bru: 5,3 mill.kr.
  • Nå er vegen rundt tunnelen og den gamle brua, stengt.

Artikkeltags