Nye historiske funn

Artikkelen er over 14 år gammel

- Nå kan vi fortelle historien om Alta og Finnmark på en bedre måte, sier bestyrer Hans Christian Søborg ved Alta Museum.

DEL

(Finnmark Dagblad) I sommer blir den første store arkeologiske utgravingen på 80 år gjort i Alta. 12 arkeologer og studenter med tilknytning til Tromsø Museum på Universitetet i Tromsø deltar i arbeidet. Og funnene i Tollevika er interessante.

- Fra før har vi bilder i form av helleristninger som viser mennesker som bruker forskjellige redskaper. Nå har arkeologene funnet mange hele og deler av steinredskaper, deriblant spydspisser, økser, fiskesøkk, skrapere til å skrape skinn med og skiferkniver. Antall funn er oppsiktsvekkende. Gjenstandene stammer fra slutten av steinalderen og begynnelsen av metalltida, sier bestyrer Hans Christian Søborg ved Alta Museum.

Utfyller historien

Disse er med å utfylle historien om altaværingene som levde for 160 generasjoner siden.

- Med både «bilder» og gjenstander kan historien om Alta og Finnmark fortelles på en bedre måte. Både om det sosiale livet og samfunnet de levde i, mener museumsbestyreren.

Han er naturligvis meget glad for at museet har fått tilgang til enkelte av funngjenstandene.

- Vanligvis tar det mange år fra et funn blir gjort, til gjenstandene havner i en utstilling. Men her har sakene kommet rett fra jorda til monteren, sier han.

4000 år gamle tufter

Frem til slutten av neste uke kan de historiske sporene studeres på museet. Rundt 100 gjenstander har teamet fra det arkeologiske fagmiljøet Tromsø funnet. I Tollevika har de imidlertid gjort flere meget uvanlige funn. Blant annet restene av tufta til et 4000 år gammelt langhus, nærmere bestemt et over 11 meter langt gressbakkehus.

- Området som undersøkes er meget stort, flere hundre kvadratmeter. Arkeologene mener det er spor etter enda flere hus, ildsteder, kokegroper til matlaging og en steinrøys som kan være et gravminne. Menneskene som bodde her kan ha laget noen av helleristningene i Alta, forklarer Søborg.

I 1925 fant arkeologen Anders Nummedal boplasser fra den første tiden etter istiden ved Komsafjellet midt i kommunesenteret. Disse er mellom 10.000 og 11.500 år gamle, og er fremdeles noen av de eldste boplassene som er kjent i Norge.

Skal bli boligområde

- Det er gjort store undersøkelser av helleristninger ved fjordbunnen i Alta siden 1972. I innlandet langs Alta-Kautokeino-vassdraget er det foretatt store utgravinger i 1980-årene. Men i Alta tettsted er det i nyere tid ikke gjort større utgravinger av boplasser eller andre kulturminner, sier museumsbestyrer Hans Christian Søborg.

I sommer er det satt av fem uker til det arkeologiske arbeidet i Alta. Tidspunktet er ikke tilfeldig, siden området i Tollevika etter hvert skal gi plass til nye boliger. Ekspertene fra Tromsø ønsker imidlertid å fortsette gravingen utover den avmålte tiden.

Kommunen forventer henvendelse

- Jeg forventer at Tromsø Museum tar kontakt med kommunen. Intensjonen var at de skulle være ferdig innen 1. august, sier fungerende altarådmann Målfrid Kristoffersen til Finnmark Dagblad.

Det er ikke satt av et tidspunkt for når arbeidet med de nye boligene skal starte. Men kommunen ønsker å klargjøre området så snart som mulig. Både eneboliger og mer konsentrerte bebyggelse er planlagt i Tollevika.

- Over helga tar vi gjerne en samtale med Tromsø Museum, sier Målfrid Kristoffersen.

Artikkeltags