(Nettavisen)

Det er større risiko for å bli innlagt på sykehus hvis man ikke er vaksinert mot covid-19 og smittes med deltavarianten. Det viser en ny undersøkelse fra danske Statens Serums Institut. Resultatene er nylig publisert i tidsskriftet Lancet Infectious Diseases.

Konklusjonen er at risikoen for at infeksjonen fører til sykehusinnleggelse, øker med 201 prosent hvis man ikke har fått koronavaksine og blir smittet med deltavarianten.

Den samme økte risikoen er også sett i studier fra Skottland (82 prosent) og Canada (108 prosent), men ikke i Norge. I England viste en tilsvarende studie en økt risiko med 132 prosent.

- Vi følger nøye med

Folkehelseinstituttet har fått med seg studien, men er klar på at de danske tallene ikke reflekter situasjonen her til lands.

– FHI følger nøye med på studier fra andre land om risikoen for å bli alvorlig syk ved smitte med deltavarianten sammenlignet med andre varianter, i tillegg til å gjøre egne analyser på norske data, skriver FHI-forsker, Robert Neil Whittaker, i en e-post til Nettavisen.

– Hittil er det få studier som har undersøkt hvorvidt deltavarianten endrer risikoen for å bli alvorlig syk sammenlignet med alfavarianten. Studier fra England, Canada og Skottland, i tillegg til Danmark, tyder på en økt risiko for sykehusinnleggelse med Delta i disse landene, skriver Whittaker.

Les også: FHI: Vaksinerte har lav risiko for alvorlig sykdom med deltavarianten

Og han legger til:

– Hvor mye risikoen er estimert til å øke varierer mellom studiene. I Norge har vi sett at Delta ikke har ført til økt risiko for sykehusinnleggelse med covid-19, sammenlignet med Alfa (for mer info se her). Dette viser hvor viktig det er å kunne ta hensyn til lokale epidemiologiske faktorer for å best kunne undersøke effekten som ulike varianter har på epidemien i ulike land.

I en tidlig fase

FHI-forskeren opplyser at det blir en viktig prioritet å følge med på nye studier og data om deltavarianten en god stund fremover.

– En må også ta høyde for forskjeller mellom studiene i bl.a. analysemetode og studieoppsett. Det er et tydelig behov for ytterligere forskning for å bedre forstå forholdet mellom Delta og alvorlig sykdom, ikke minst hvorfor analyser i ulike land kommer frem til ulike konklusjoner, avslutter Whittaker.