Ny rapport: Oljen vil skape stor vekst

HYGGELIG RAPPORT: En ny rapport forteller om store ringvirkninger i nord av oljeaktiviteten. Mange kommuner kan regne med økt skatteinngang og flere innbyggere.

HYGGELIG RAPPORT: En ny rapport forteller om store ringvirkninger i nord av oljeaktiviteten. Mange kommuner kan regne med økt skatteinngang og flere innbyggere. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Å åpne for petroleumsvirksomhet i omstridte områder i nord, vil skape betydelig sysselsetting på land. Regionen vil også bli rikere på mennesker og skatteinntekter.

DEL

(Finnmark Dagblad) Det er hovedkonklusjonene i en ny rapport, skrevet på oppdrag fra organisasjonen Lederne, som organiserer nær 17.000 ledere i norsk næringsliv.

I rapporten, som tirsdag blir overlevert Sør-Varanger-ordfører Cecilie Hansen (Sp), heter det at arbeidsplasser knyttet til petroleum skiller seg ut ved at de har langt høyere samfunnsøkonomisk lønnsomhet og spesialiseringsnivå enn de øvrige arbeidsplassene i regionen.

Flere turister

Oljevirksomhet i nord vil gi et økt grunnlag for båt-, buss- og flytrafikk. Det vil bli opprettet flere direkte flyruter for å imøtekomme industriens behov, noe som også kan føre til en oppgang av turister.

Og det blir slått fast at oppstart av petroleumsvirksomhet vil gjøre regioner i Nord-Norge rikere, og skatteinngangen og folketallet vil trolig øke.

Rapporten, som har fått tittelen Olje- og gassnæringens betydning for arbeidsplasser og skatt i Norge og Nord-Norge, er en analyse av næringens betydning for arbeidsplasser, kommunal skatteinngang, ringvirkninger.

Både for lokalsamfunn og miljøet utenfor Salten, Lofoten, Vesterålen, Senja og Midt-Troms, sier kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov i Lederne. Han skal i dag overrekke rapporten til ordfører Hansen på rådhuset i Kirkenes.

– De skatte- og arbeidsmessige effektene av petroleumsvirksomhet som kommer fram i rapporten vil trolig være overførbare for Finnmark om og når Barentshavet åpnes for ytterligere petroleumsvirksomhet, sier Hov til? Finnmarken.

Høyere effektivitet

Olje- og gassnæringen legger i dag grunnlaget for nær 250.000 arbeidsplasser i Norge. Nesten 50 prosent av statens skatteinntekter kommer fra petroleumsindustrien, og regionene og kommunene vil også få høyere skatteinngang av oljeindustriens inntok, heter det i rapporten.

Bare i Lofoten og Vesterålen kan petroleumsvirksomheten gi rundt 1.000 nye arbeidsplasser. Rapporten tar utgangspunkt i to scenarioer, høyt og lavt aktivitetsbilde. Årlig gjennomsnittlig økning i regional verdiskapning er om lag 1,6 milliarder kroner ved et høyt aktivitetsbilde.

Petroleumsrelatert virksomhet, herunder også leverandørindustri, skiller seg ut ved å ha langt høyere verdiskapning per ansatt enn øvrig norsk og nordnorsk næringsvirksomhet, og oppstart av aktiviteten vil dermed bidra til at næringslivet i Nord-Norge på marginen blir mer produktiv, heter det i rapporten.

Rapporten tar også opp de problematiske sidene ved å åpne omstridte områder i nord for oljenæringen, spesielt ved tanke på utslipp. Sjøfugl er blant de mest sårbare dersom et uhell og utslipp er et faktum.

Men rapporten peker også på at skipstrafikken i dag er en mer akutt fare for miljøet i de aktuelle områdene enn oljenæringen, og at petroleumsnæringen trolig vil bli møtt med særskilte krav til miljø og sikkerhet. Den generelle beredskapen vil derfor også bli styrket.

Artikkeltags