(Finnmark Dagblad)

Det har i lang tid vært misnøye med dagens situasjon, og et eget utvalg la på forrige landsmøte fram forslag til endringer. Forut for årets landsmøte la styret opp til en mer langsiktig prosess, men landsmøtet ville ikke vente. Karasjok flyttsamelag hadde på forhånd varslet sin utålmodighet, og på landsmøtet sluttet også de øvrige lokallagene seg til.

Etter en rekke delegasjonsmøter var konklusjonen klar, og et enstemmig landsmøte påla styret å starte omorganiseringsarbeidet umiddelbart.

- Dette er vi godt fornøyd med, sa delegasjonsleder Per John Anti i Karasjok Flyttsamelag i en kommentar til Finnmark Dagblad etter landsmøtet.

Han var spesielt godt fornøyd med samarbeidet mellom lokallagene under landsmøtet, noe han mente ville være et godt utgangspunkt når nettopp lokallagslederne i framtiden trekkes mer inn i beslutningsprosessene i organisasjonen.

Også den sittende NRL-leder, Aslak J. Eira, var tilfreds.

- Et av de beste landsmøtene jeg har vært på. Organisasjonen ser framover, etter et svært godt arbeid i delegasjonene under landsmøtet. Her har det vært vist både vilje og evne til å finne fram til fellesløsninger som alle kunne enes om. Det er et godt grunnlag for videre arbeid, sier Eira.

En konsekvens av landsmøtevedtaket er at dagens generalsekretær, Anne Cathrine Rørholt, ikke lenger vil ha en sentral posisjon i NRL. Det blir opp til styret å finne løsninger på det som kan vise seg å bli en vanskelig personalsak. Rørholt har hatt den administrative ledelsen i NRL i en periode på over tjue år.

Men landsmøtet er kompromissløst i sitt vedtak: De ønsker den valgte ledelsen styrket, gjerne slik at lederen kan ansette en «politisk sekretær». Men en generalsekretær vil de ikke ha i framtida.