(Finnmark Dagblad)

Ingenting ser ut til å stanse fallet i kronekursen. Bare i dag falt kronen femti øre mot Euro. Norske kroner stuper i verdi også i forhold til andre valutaer.

- Det er total kollaps i norske kroner, sier sjeføkonom Bjørn-Roger Wilhelmsen i hedgefondet Nordkinn Asset Management til Dagens Næringsliv.

Han mener utviklingen så langt i desember har mange likhetstrekk med utviklingen i desember 2008.

- Det minner mistenkelig om det som skjedde høsten 2008. Jeg ser at det er mange som drar en direkte sammenligning med 2008 i dag. At vi skal passere 9,50 i dag og at vi går over 10 på julaften.

Derfor faller kronen så sterkt:

  • Valutakrisen i Russland smitter over på andre råvarevalutaer, som den norske
  • Markedet har jaget paritet, altså likevekt, mellom norske og svenske kroner. I dag koster det 1,01 kroner for én svensk krone. Vi må tilbake til år 2000 for å finne forrige gang dette skjedde
  • Oljeprisen fortsetter å falle, noe som fører til forventninger om ytterligere rentekutt her hjemme
  • Desember er normalt en måned med lite likviditet i kronemarkedet