De tre partiene varsler at de vil fremme et forslag i forbindelse med opptrappingsplanen mot vold og overgrep som ber regjeringen om å tydeliggjøre straffeloven på dette området.

– Vi ser at straffeloven ikke sier tydelig nok at det er kriminelt å importere sexdukker som ser ut som barn. Vi er bekymret over at bruken av disse dokkene øker, og for at det kan føre til flere overgrep, sier Margunn Ebbesen, medlem i justiskomiteen for Høyre.

Tolletaten oppdaget i 2016 at nordmenn bestilte og importerte sexdukker framstilt som svært naturtro barn og ser at importen av sexdukker utformet som barn øker. Etaten valgte på eget initiativ å anmelde disse sakene.

– Jeg blir rett og slett uvel, sier Jørn Ferner Bergersen, fungerende avdelingsdirektør i Tolletatens etterretningssenter, til NRK som først skrev om saken.

Tilgang til barn

Dokkene er bestilt av menn i alderen 18 til 60 år bosatt ulike steder i landet. Noen av mottakerne er tidligere domfelt for seksuallovbrudd, flere har tilgang til barn via jobb eller familie, og flere har hittil vært ukjente for politiet for lignende forhold, skriver Kripos i en pressemelding.

Dokkene er rundt en meter lange, og noen av dokkene har hatt barneklær på. Kripos vurderer at det å bestille sexdukker utformet som et barn er en indikasjon på at de som bestiller dokkene, har en seksuell tiltrekning til barn.

Kripos opplyser at barna er beskyttet gjennom straffelovens paragraf 311: «Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn». Kripos opplyser at de vil følge nøye med på hvordan dette blir vurdert av domstolen.

Lovendring

– Med en lovendring får politiet bedre mulighet til å påtale disse tilfellene. En etterforskning av slike tilfeller kan også avdekke flere lovbrudd, slik som besittelse av pornografi der barn er involvert og enda verre overgrep mot barn, sier Ulf Leirstein, medlem i justiskomiteen for Fremskrittspartiet.

Sør-Vest politidistrikt opplyser til NRK at de har fire saker til behandling. En person er varetektsfengslet i to uker, mistenkt for oppbevaring av overgrepsmateriale.

Materialet fant politiet under ransaking hos vedkommende etter mistanke om at han hadde innført en sexdokke utformet som et barn. Mannens forsvarer sier at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

Kripos mener at de som bestiller slike dukker kan ha begått overgrep mot barn tidligere eller at de kan utgjøre en risiko for å begå overgrep mot barn i fremtiden. Det er derfor svært viktig at disse personene oppdages, skriver Kripos.

Deler bekymring

Redd Barna deler Kripos' bekymring.

– Det er problematisk med sexdukker på størrelse med barn, fordi det bidrar til å fremstille barn som sexobjekter, og det kan være med på å normalisere og legitimere seksuelle overgrep og krenkelser mot barn. Vi er glade for at Kripos tar saken på alvor, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna.

(©NTB)