Utenlandske gjestedøgn i Nord-Norge om vinteren er firedoblet i løpet av ti år. Og nordlysturistene er blant de mest lukrative turistene som besøker Norge.

– Vi har klart å skape vekst og etterspørsel i en sesong som tidligere nærmest lå brakk turistmessig, sier Cathrine Pia Lund i Innovasjon Norge til NRK.

Utenlandske gjestedøgn i Nord-Norge om vinteren har økt med 378 prosent siden 2006. Det var samme år som Innovasjon Norge og deres partnere begynte å markedsføre nordlyset.

Troms har hatt den største økningen siden 2006, mens Finnmark har hatt den minste økningen i Nord-Norge.

– Utfordringene ligger i å få folk til å reise videre også fra Tromsø. De fleste som kommer fra Europa, USA eller Asia synes at Tromsø er langt nok å reise til, sier daglig leder Trygve Nygård i reiselivsbedriften Glød som blant annet tilbyr nordlysjakt.

Selv om Finnmark har den minste økningen i volum av de nordnorske fylkene, er det like viktig å ha lønnsomme gjester, mener reiselivssjef Hilde Bjørkli i NordNorsk Reiseliv.

– Nordlysturister er definitivt lukrative turister. Vinterturister legger mer igjen per hode enn den tradisjonelle sommerturisten, sier hun.