Pleie- og omsorgsenheten i Nesseby kommune er gransket av Finnmark Kommunerevisjon IKS, på oppdrag fra kontrollutvalget.

Deler av kommunens økonomistyring får skarp kritikk i rapporten.

– Budsjetteringsrutinene i Nesseby kommune er mangelfulle. Økonomirapportene med prognoser som sendes til enhetene kan gi et skjevt bilde av den økonomiske situasjonen, skriver revisjonsselskapet.

Det er betydelig feilbudsjetteringer av pensjonskostnader og sykelønnsrefusjoner, ifølge rapporten. Registrering av arbeidstimer er også mangelfull, og ikke systematisk fulgt opp.

Nesseby kommune anbefales å endre sentrale budsjettrutiner og se om den del konkrete forhold kan løses bedre.

Pleie- og omsorgsenheten brukte i fjor 3,6 millioner kroner mer enn i budsjettet. Inntektene var 1,2 millioner kroner under budsjett. Til sammen ga dette 4,8 millioner kroner i avvik.