(Finnmark Dagblad)

I en resolusjon fra Alta Frps årsmøte sist lørdag sier lokalpartiet konsekvent nei til å medfinansiere vei som er statlig ansvar.

– Dette gjelder også alternative finansieringsløsninger som bompenger, drivstoffavgift og lignende. For Alta Fremskrittsparti er det ikke et alternativ å påføre ekstra avgifter på bilistene for å frita staten for deres økonomiske og trafikale ansvar, heter det fra partiet.

Det betyr stopp for arbeidet med drivstoffavgift, som tidligere har vært lansert av de blågrønne som en mulighet istedenfor bompenger for å finansiere Altapakken.

De blågrønne i Alta, med Frp, Høyre, Venstre og Kp, vant kommunevalget blant annet med nei til bompenger. For at utbedring av E6 gjennom Alta skal bli prioritert høyt i Nasjonal transportplan stilles det imidlertid krav om bompenger.

I tillegg til drivstoffavgift er det også foreslått å splitte opp Altapakken for å prioritere de viktigste strekningene, som fra Hjemmeluft til Alta sentrum og området rundt Alta bru.

Strifeldt valgt som leder

Årsmøtet valgte også et nytt styre i Alta Frp. Bengt Rune Strifeldt overtar som leder etter Ronny Berg, som etter valget er blitt varaordfører. Odd Eilert Persen ble valgt som nestleder.

Ellers består styret av: Odd Erling Mikalsen (kasserer), Pål Fredrik Mannsverk (studieleder), Tanja R. Paulsen (sekretær), Torstein Heitmann, Ellinor Nilsen, Svein Berg og Susanne Kristiansen.

Claus Jørstad er leder av kommunestyregruppa.