(Finnmark Dagblad)

Jarle Mjøen (54) som er politisk redaktør i lokalavisen Altaposten, ble tiltalt for dokumentforfalskning. Tiltalen ble tatt ut på grunn av at politiet mente at han hadde skrevet under med sin kones navn i forbindelse med utstedelse av pass til en av parets døtre som er under 18 år.

Datteren oppsøkte lensmannskontoret i Alta for å få utstedt pass, og fikk da beskjed om at personer som er under 18 år, trenger et fullmaktskjema fra begge foreldrene for å få utstedt pass. Hun fikk utdelt skjemaet.

Etter fem-ti minutter kom hun tilbake sammen med sin far Jarle Mjøen. Da var fullmaktsskjemaet underskrevet med både mor og fars navn. Saksbehandleren spurte Jarle Mjøen hvor hans kone befant seg ettersom en kopi av legitimasjon fra henne måtte vedlegges passøknaden. Mjøen svarte at hun var på jobb i Tverrelvdalen. En kopi av legitimasjon med underskrift ble fakset fra kona, og saksbehandlerne på lensmannskontoret reagerte på at signaturen på legitimasjonen avvek fra signaturen på fullmaktsskjemaet.

Nektet å vedta

Jarle Mjøen ble presentert et forelegg for dokumentforfalskning, men nektet å vedta dette, og saken havnet i retten.

Der forklarte Jarle Mjøen at han hadde skrevet under med sitt eget navn, men han ville ikke gjøre rede for hvem som hadde påført mors signatur på fullmaktskjemaet.

I retten forklarte Mjøens kone at hun ikke signerte på fullmaktsskjemaet, men at hun tok «fullt ansvar for signaturen». Dette fordi hun hadde gitt «de nærmeste i familien» muntlig fullmakt til å skrive under for henne. Hun ønsket imidlertid ikke å opplyse om hvem som hadde signert i hennes navn.

I et avhør forklarte Mjøens kone at hun hadde gitt sin mann muntlig fullmakt til å skrive under i hennes navn. I retten forklarte hun at forklaringen til politiet ikke var korrekt, ettersom hun skal ha blitt anbefalt å si dette for å unngå å blande inn datteren i saken.

Dissens

Hovedspørsmålet i saken var om Jarle Mjøen undertegnet falskelig med sin kones navn på skjemaet.

I det spørsmålet var retten delt. Flertallet, de to meddommerne, kunne ikke utelukke helt at mors underskrift på skjemaet ble påført av noen andre enn Jarle Mjøen. Denne tvilen skal ifølge flertallet komme tiltalte til gode.

Mindretallet, rettens leder, mente at det ikke var tvil om at det var Jarle Mjøen som hadde skrevet under med sin kones underskrift.

Dommen ble dermed avsagt under dissens, og Mjøen ble frifunnet.

  • Les flere nyheter i vår papiravis, e-avis, eller på iPad/iPhone (FD-app'en lastes ned her i iTunes).