Gå til sidens hovedinnhold

Mener Sametinget opptrer arrogant

Artikkelen er over 14 år gammel

Sametinget blir av kommunestyret i Alta betegnet som arrogant mot den ikke-samiske befolkningen i fylket. RVs Synnøve Thomassen mener det er motsatt.

(Finnmark Dagblad)

– Jeg mener den felles høringsuttalelsen fra Alta, Hammerfest og Sør-Varanger, rundt Sametingets retningslinjer om endret bruk av utmark, avslører en mistenkeliggjøring av hvorvidt Sametinget har noen bakenforliggende motiver for sitt forslag. Altså noe annet enn å gi retningslinjer som skal bidra til å oppfylle visse intensjoner i finnmarksloven, sier RVs Synnøve Thomassen.

RVs vararepresentant var den eneste i kommunestyremøtet i Alta mandag som stemte imot administrasjonens høringsforslag og Alta Aps tilleggsforslag rundt Sametingets retningslinjer om endret bruk av utmark.

Uklarhet og nye begreper

Administrasjonen i Alta, Hammerfest og Sør-Varanger har samarbeidet om utformingen av en felles høringsuttalelse, og innholdet i den er svært kritisk til Sametingets forslag til retningslinjer.

Kort oppsummert bygger den på at retningslinjene er for lite konkret i forhold til kommunal saksbehandling, har mange uklare begreper, formålsdefinisjonen er misvisende i forhold til finnmarkslovens intensjoner, geografisk og saklig virkeområde er uklart, og retningslinjene inneholder mange unødvendige paragrafer som styres av annet lovverk.

I tillegg innfører Sametinget et nytt begrep, ”meacchi”, som ifølge høringsuttalelsen ikke er identisk med utmarksbegrepet i frilufts- og finnmarkslovens forstand.

Ordfører Geir Ove Bakken (Ap) sa seg enig i høringsuttalelsen, men la fram et tilleggsforslag med tre punkter. Der foreslås det at retningslinjene primært skal brukes i overordnet arealplanlegging, at det tydeligere kommer fram hvilken myndighet som har ansvaret for å utrede sakene i forhold til retningslinjene, og at dersom det skjer vesentlige endringer i retningslinjene må disse på en ny høringsrunde før saken går til sluttbehandling i Justisdepartementet.

Svært skeptisk

Både Frps Bjørn Odden og Kystpartiets Rut Olsen, som begge stemte imot finnmarksloven i sin tid, var tidlig på talerstolen under debatten og kritiserte partiene som stemte for loven.

– Jeg venter ennå på det positive med Finnmarkseiendommen, sa Odden.

Aps Turid Kjellmann Pedersen mente at Sametinget driver ap med de som i utgangspunktet var positive til loven.

– Disse retningslinjene gir vann til motstandere av loven, som for eksempel Bjørn Odden, og det smerter meg. Men Sametinget har bedt om det selv. Kun de gamle samiske næringene får fordeler, og det moderne samiske er ikke vedlagt, sa hun.

Minnet om bakgrunnen

RVs Thomassen minnet kommunestyret om bakgrunnen for finnmarksloven, og at Norge gjennom ILO-konvensjonen har et særskilt ansvar i å sikre samiske interesser.

Aps gruppeleder Torfinn Reginiussen på sin side presiserte at Ap står bak alt det samepolitiske arbeidet som tidligere er gjort, men at innføringen av begrepet ”meacchi” var å gå for langt.

– Dette begrepet betyr mer enn utmark. Meacchi betyr der naturressurser er, og for meg er innføringen av et slikt begrep det mest skremmende. Da kan man rå over privat grunn, påpekte Reginiussen.

rm@fd.no