Melkøya stanset på ubestemt tid

Foto:

Artikkelen er over 11 år gammel

StatoilHydro setter nå inn sine beste folk i to kriseteam for å finne årsaken til problemene på LNG-anlegget på Melkøya. Når produksjonen kan startes igjen er foreløpig uvisst.

DEL

(Finnmark Dagblad) Onsdag besøkte konserndirektør Tore Torvund, sjefen for StatoilHydros olje- og gassvirksomhet i Norge, Melkøya. Budskapet han hadde til sine medarbeidere i Hammerfest var klart: Vi skal finne feilen og etterprøve alle deler av anlegget. Nå skal de riktige tingene gjøres, og i riktig rekkefølge. Uten noen frist i form av en startdato for produksjonen.

Topper laget

– Vi setter nå inn de beste folkene, både fra egen rekker og samarbeidende selskaper. De organiseres i to prosjektteam. Det ene går rett på løsning av de problemer med kjølesystemet som er avdekket. Det andre tar en systematisk gjennomgang av de øvrige deler av anlegget for å se om det er andre feil eller mangler. Alt dette skal skje før vi starter produksjonen igjen, med en gradvis oppbygging av kapasiteten, sier Torvund.

– På en skala fra 1-10, hvor bekymret er du for anlegget på Melkøya?

– Jeg er overhodet ikke bekymret for at Melkøya ikke skal bli et godt anlegg. Når det vil skje er et helt annet spørsmål. Det er komplekst anlegg, helt i tet når det gjelder denne type teknologi. At det oppstår problemer i innkjøringsfasen på denne typen anlegg er mer normalt enn unormalt.

Kan det være snakk om full stans i en lang periode for å bygge om hele anlegget?

– Det er åpenbart behov for modifikasjoner, men i denne fasen er det snakk om en systematisk feildiagnostisering. Hva den kan konkludere med er for tidlig å si. At vi nå tar oss tid til en full gjennomgang betyr ikke at anlegget vil være ut av produksjon i en svært lang periode. Akkurat nå er riktig fokus det viktigste.

Tørr brønn

Når det gjelder det framtidige for Snøhvit-anlegget medgir Torvund at den tørre brønnen på Askeladden var en skuffelse.

– Vi hadde tro på den, men har ikke mistet troen på at det finnes gassreserver som kan knyttes til Snøhvit i dette eller andre nærliggende områder. Tornerose er neste, og det finnes flere. En TFO-runde (tildeling i etablerte områder) er nær forestående. Vi får se hva vi kan få der.

Tror på nord

Tore Torvund kom inn i StatoilHydro fra Hydro-siden og fikk etter fusjonen ansvaret for hele olje- og gassvirksomheten i Norge for det nye storselskapet. Da han besøkte Hammerfest, forøvrig første gang på Melkøya, slapp 4.000 kubikkmeter olje ut fra Statfjord A i Nordsjøen. Utslippet kom som det siste av en rekke problemer i selskapet. Problemer som sist fredag førte til et børsras som reduserte verdien av selskapet med 65 milliarder kroner. Det er omtrent verdien av Snøhvit-prosjektet.

Men problemene fører ikke til en nedjustering av troen på nordområdene.

– Det er her vi i første omgang må få kartlagt ressursene for å finne ut om de virkelig er der. Det betyr at vi søker offensivt i 20. konsesjonsrunde. I mellomtiden må vi sørge for å bli gode på det som er vår egentlige jobb. Å få oljen og gassen opp av undergrunnet og til markedet på en forsvarlig og trygg måte. Det er det vi måles på, ikke spenstige planer for framtida.

Sier konserndirektøren.

Artikkeltags