(Finnmarken)

Hvordan kan norske skolebarn bli bedre i realfag? Eksperter ved Universitetet i Stavanger har de siste årene testet ut russisk matematikkpensum på norske skolebarn – med stor suksess.

Barentsforlag i Kirkenes er nå blitt kontaktet og bedt om å hjelpe til med å kjøpe opp lisenser og trykke opp russisk skolepensum.

I første omgang skal lærebøker, arbeidshefter og lærerveiledning for 1. klasse produseres, forteller Natalie Romanova, som driver Barentsforlag – et forlag i Kirkenes som har blant annet spesialisert seg på å gi ut russisk litteratur på norsk.

- Den russiske måten å undervise matematikk på utfordrer i større grad barna til å observere og analysere oppgavene. Det handler ikke bare om å finne svaret på en oppgave, men gjennom logisk tenkning finner man ut hva som ligger bak svaret, sier Romanova til Finnmarken.

Brukes i Russland i dag

Førsteamanuensis Natalia Blank ved Universitetet i Stavanger er en av initiativtakerne bak matematikkprosjektet, som de siste fire årene er blitt testet ut ved flere barneskoler i Rogaland og Hordaland.

Undervisningsopplegget baserer seg på et omfattende utdanningssystem som den russiske psykologen og akademikeren Lev Zankov utviklet sammen med sine kolleger og pedagoger.

Zankov døde i 1977 og 25 prosent av alle russiske skoler bruker i dag hans undervisningsmetode.

Moden for mer avansert matte

Noen av Zankovs prinsipper i undervisningen er å gi elevene mer utfordrende og varierte oppgaver – noe som virker motiverende på barna.

Allerede fra første klasse starter barna med algebra og ligninger. Undervisningen skal skje på et høyt nivå, og lærestoffet gjennomgår raskt.

Norske elever er moden for mer avansert matematikk, mener Blank.

- Erfaringene våre så langt er at barn er modne for matematikk på et langt høyere nivå og med en mye raskere progresjon enn det som er vanlig i norsk skole. De russiske lærebøkene er skrevet av erfarne matematikere, og oppgavene er adskillig mer varierte enn de vi finner i norske lærebøker, og dette blir elevene inspirert av. Elevene lærer seg å forklare, begrunne og komme med egen tenkning for hvordan de jobber og løser oppgaver, sier Blank.

Hva ligger bak en ligning?

Undervisningsmodellen har sterkt fokus på observasjon, analyse og logisk tenkning, forteller Blank, som viser til russisk forskning som viser at Zankovs modell gjør at barna utvikler en forståelse av matematiske struktur.

- Det gjelder ikke bare å finne svar, men også å se hva som ligger bak oppstillingen av regnestykkene. Elevene skal kunne forklare og begrunne. Det handler mer om å løse problemer enn å gjøre øvelser. Alt dette er aspekter som den norske læreplanen vektlegger i stor grad, sier Blank.

Barentsforlag har vært i kontakt med forlag i Russland og har kjøpt rettighetene for barneskolepensum i matematikk.

Denne våren håper Romanova å være ferdig med de første fem lærebøkene, samt en internettportal.

- Vi mener at vår oppgave ikke bare er å utarbeide lærebøker. Men vil også gjøre denne metoden tilgjengelig for alle som er interessert i å heve kvaliteten i matematikk i grunnskolen, sier Romanova.

Arbeidsgruppen, som inneholder Natalia Blank og andre ansatte ved Universitetet i Stavanger er klar og vil nå starte med innledende kurs for lærere.

- Vi håper jo selvsagt at skolene tar slike læreverk i bruk. Vi merker at det er stor interesse for prosjektet. Vi har snakket med politikere her i Finnmark, og de synes dette prosjektet er veldig interessant. Det er mange ønsker å heve kvaliteten på matematikkutdanningen, sier Romanova.