(Finnmarken)

Seint søndag kveld, etter intense forhandlinger gjennom hele forrige uke, ble klubbene enige med Sydvaranger-ledelsen om en lønnsreduksjon på tre prosent.

Ledelsen i Sydvaranger Gruve hadde satt frist til mandag med å komme til enighet med de seks klubbene som organiserer gruveansatte om lønnskutt.

Men forhandlingene mellom tillitsvalgte og administrerende direktør Ismo Haaparanta og personalsjef Sissel Bækø ble holdt strengt hemmelige for alle ansatte helt til en lønnsreduksjonsavtale var på plass.

Først klokken 22.00 søndag kveld ble avtalen, som innebærer et lønnskutt for alle «ordinære» arbeidere på tre prosent, signert. Gruveledelsen går med på å kutte ti prosent av egen lønn, får Finnmarken bekreftet av flere kilder.

Sydvaranger-ledelsen ønsker ikke å bekrefte dette.

Startet i oktober

Mandag 13. oktober ble klubbene for første gang orientert om gruveledelsens ønsker om kollektive lønnskutt for å bedre selskapets økonomiske situasjon. Klubbene ble presentert for en avtale om å avlyse etterbetaling av årets lokale lønnsforhandlinger, i tillegg til kollektive lønnskutt.

Dette forslaget ble avvist av klubbene, bekrefter Henning Bråten, leder av Nordens klippe, Sydvarangers største fagforening med 240 medlemmer.

– Vi kunne ikke gå med på et slikt forslag. Det er ikke snakk om mange tusen kroner for etterbetaling fra juli og august, men vi er mange ansatte. Og med den korte tidsfristen vi fikk ville det ikke vært mulig å samle våre medlemmer, som jobber på fem forskjellige skiftordninger, til et møte, sier Bråten.

Jobbet mot deadline

Sydvaranger-ledelsen jobbet derfor videre med klubbene i et såkalt samarbeidsutvalg om å redusere lønnskostnadene. Innen mandag denne uken måtte en avtale på plass.

Dersom klubbene ikke hadde kommet til enighet med Sydvaranger-ledelsen, ville styret i Northern Iron Limited, som eier Sydvaranger Gruve, kunne komme til å diktere langt større kutt – som permitteringer og oppsigelser.

De tillitsvalgte måtte også akseptere at forhandlingene ble holdt hemmelige, både overfor offentligheten, men også egne medlemmer.

Dette reagerer Eirik Nilsen, nestleder i Nordens Klippe, sterkt på.

– Jeg synes det er forkastelig å sitte og forhandle hemmelig. Det er tungt å måtte jobbe bak ryggen på våre egne medlemmer. Ryktene var begynt å gå om at noe var i ferd med å skje, men vi fikk ikke lov til å gi noen informasjon, sier Nilsen.

Kan bli forlenget

Lønnsreduksjonen skal gjelde i en periode på inntil seks måneder. Men klubbleder Henning Bråten understreker at perioden med lønnsreduksjon kan komme til å bli forlenget om selskapets økonomi krever det.

– Vi sparer ikke nok, men dette gir oss et pusterom. Vi viser at vi er med og bidrar – vi ønsker også å ha en jobb å gå til.

– Kan lønnsreduksjonen bli varig?

– Nei. Varig er for alltid. Om vi starter å tjene penger igjen, får vi full lønn. Men det kan jo komme en forlengelse av reduksjonen, om vi ikke tjener penger, sier Bråten.